Search results

 1. ČVIRIK, Marián. Etnocentrizmus a rola krajiny pôvodu v spotrebiteľskom správaní : dizertačná práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2020. 144 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. HORVÁTH, Martin. Marketing a súčasná behaviorálna ekonómia : dizertačná práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2020. 153 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. KNOŠKOVÁ, Dana. Ekonomizácia tovarového toku využívaním automatickej identifikácie tovaru : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2020. 158 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. STANKOVÁ, Monika. Shopper marketing a jeho uplatnenie v podmienkach maloobchodu : dizertačná práca. Školiteľ: Monika Matušovičová. Bratislava, 2020. 132 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. VAŠKOVÁ, Linda. Interaktívny marketing ako moderný prístup k trhu a k zákazníkovi : dizertačná práca. Školiteľ: Ferdinand Daňo. Bratislava, 2020. 146 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. PECHERSKY, Alexander. Multiculturalism in the management of foreign companies operating in Slovakia : dizertačná práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2020. 147 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. HULA, Róbert. Stratégia vzdelávania poradcov : diplomová práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2020. 69 s.
  book

  book

 8. SZUNYAI, Alex. Elektromobilita v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Róbert Rehák. Bratislava, 2020. 42 s.
  book

  book

 9. ŠARMÍR, Erik. Marketing vybranej spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Róbert Rehák. Bratislava, 2020. 50 s.
  book

  book

 10. TOVARŇÁKOVÁ, Lenka. Mystery shopping : bakalárska práca. Školiteľ: Marián Čvirik. Bratislava, 2020. 51 s.
  book

  book