Search results

 1. PRVÁKOVÁ, Miroslava. Otvorená inovácia v prostredí poznatkovo intenzívnej produkcie služieb : dizertačná práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2020. 137 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. ZEMANOVÁ, Lenka. Komparácia ochrany spotrebiteľov v zdieľanej ekonomike : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Fodranová. Bratislava, 2020. 71 s.
  book

  book

 3. PÁSZTOROVÁ, Orsolya. Hodnotenie kvality služieb medzinárodných osobných leteckých dopravcov : bakalárska práca. Školiteľ: Alexander Frasch. Bratislava, 2020. 60 s.
  book

  book

 4. SELECKÁ, Nina. Možnosti inovácie modelu podnikania v stravovacích službách : diplomová práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2020. 74 s.
  book

  book

 5. SÝRNA, Katarina. Mystery shopping a jeho využitie v meraní kvality služieb : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Čukanová. Bratislava, 2020. 65 s.
  book

  book

 6. SZENDERÁKOVÁ, Miroslava. Ekonomika kúpeľného podniku so zameraním na prírodné liečebné kúpele Vyšné Ružbachy : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2020. 82 s.
  book

  book

 7. LIFENKO, Karyna. Technologické inovácie v produkcii služieb cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2020. 73 s.
  book

  book

 8. MIKITOVÁ, Anna. Online reputačný manažment vybranej organizácie cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2020. 94 s.
  book

  book

 9. NAGY, Eszter. Znalostný manažment v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2020. 59 s.
  book

  book

 10. OLEJÁROVÁ, Sára. Nástupníctvo v rodinných firmách na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Monika Naďová Krošláková. Bratislava, 2020. 74 s.
  book

  book