Search results

 1. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU. 2x ročne. Available on Internet: <http://www.obchodnafakulta.sk/veda-a-vyskum/ekonomika-cestovneho-ruchu-a-podnikanie/aktualne-vydanie> ISSN 2453-9988.
  Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie

  journal

 2. RÖTHOVÁ, Francesca. Súčasný stav ponuky zážitkovej gastronómie v Bratislave : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2019. 74 s.
  book

  book

 3. RAJNIC, Karol. Podnikateľský zámer ubytovacieho zariadenia : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2019. 71 s.
  book

  book

 4. MICHALÍKOVÁ, Terézia. Techniky a stratégie na udržanie zákazníkov v podnikoch cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2019. 57 s.
  book

  book

 5. ŠEVČÍK, Josef. CRM ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podniku v službách : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2019. 62 s.
  book

  book

 6. PUŠKAR, Alena. Nové formy interpretácie kultúrneho dedičstva a ich uplatnenie v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Čukanová. Bratislava, 2019. 41 s.
  book

  book

 7. MAKOVNÍKOVÁ, Kristína. Ekonomické aspekty implementácie spoločenskej zodpovednosti vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2019. 73 s.
  book

  book

 8. ŽEMBEROVÁ, Róberta. Konkurencieschopnosť slovenských historických hotelov : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Fodranová. Bratislava, 2019. 68 s.
  book

  book

 9. POGÁNY, Dávid. Využitie mestskej hromadnej dopravy účastníkmi cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Litomerický. Bratislava, 2019. 68 s.
  book

  book

 10. RAČKOVÁ, Lenka. Ekonomické prínosy neziskových mimovládnych organizácií v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2019. 78 s.
  book

  book