Search results

Records found: 2408  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth k0001187^"
 1. DRUŽBACKÁ, Barbora. Vývoj zahraničnoobchodných vzťahov Čínskej ľudovej republiky - Európskej únie a možnosti uplatnenia sa európskych firiem : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Kittová. Bratislava, 2022. 173 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. LUPTÁKOVÁ, Anabela. Význam Eurázijskej hospodárskej únie pre strategické zámery v oblasti zahraničnoobchodných vzťahov Európskej únie (Slovenská republika) : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2022. 139 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. KRIVOSUDSKÁ, Simona. Zahraničnoobchodné a investičné vzťahy Európskej únie v kontexte Brexitu a pozícia Slovenska : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Kittová. Bratislava, 2022. 164 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. GLONEK, Matej. Efekty priamych zahraničných investícií v diele T. Pikettyho : bakalárska práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2021. 57 s.
  book

  book

 5. SMOLKOVÁ, Sára. Vývoj a perspektívy vývozu jahôd zo Španielska : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2021. 54 s.
  book

  book

 6. HRAPKOVÁ, Paulína. Vplyv koronavírusu Covid-19 na medzinárodný obchod : bakalárska práca. Školiteľ: Dušan Steinhauser. Bratislava, 2021. 50 s.
  book

  book

 7. HRUBŠOVÁ, Andrea. Pridaná hodnota v exporte automobilového priemyslu Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Dušan Steinhauser. Bratislava, 2021. 41 s.
  book

  book

 8. BEHÚŇ, Adam. Automobilový priemysel, jeho význam pre konkurencieschopnosť v čase ekonomickej krízy vyvolanej globálnou pandémiou koronavírusu : bakalárska práca. Školiteľ: Dušan Steinhauser. Bratislava, 2021. 55 s.
  book

  book

 9. KOŽUCH, Adrián. Cenová volatilita ropy : bakalárska práca. Školiteľ: Stanislav Zábojník. Bratislava, 2021. 56 s.
  book

  book

 10. BLAHUŠOVÁ, Zuzana. Pozícia ropy v ekonomickom vývoji Venezuely : bakalárska práca. Školiteľ: Stanislav Zábojník. Bratislava, 2021. 65 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.