Search results

 1. NOVOTNÁ, Martina. Pozitíva a negatíva migračnej politiky Turecka : diplomová práca. Školiteľ: Dušan Steinhauser. Bratislava, 2019. 70 s.
  book

  book

 2. TARASENKO, Krystyna. Systém vyhľadávania obchodných príležitostí v zahraničnom obchode v malom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Stanislav Zábojník. Bratislava, 2019. 52 s.
  book

  book

 3. GÁLA, Filip. Vymáhanie obchodných pohľadávok v EÚ a zodpovednosť manažérov v prípade platobnej neschopnosti firiem : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2019. 94 s.
  book

  book

 4. CSENKEYOVÁ, Simona. Nepriateľské prevzatia (hostile takeovers) - na príklade vybraných firiem : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2019. 78 s.
  book

  book

 5. KOVÁČ, Kristián. Expanzia automobilového priemyslu v Čínskej ľudovej republike a jeho konzekvencie pre ekonomické záujmy Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2019. 77 s.
  book

  book

 6. HORŇÁKOVÁ, Dominika. Zahraničnoobchodné vzťahy integračného zoskupenia ASEAN a EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Boris Baumgartner. Bratislava, 2019. 74 s.
  book

  book

 7. ONDÁKOVÁ, Natália. Meranie kvality inštitucionálneho prostredia a jeho význam pre zahraničný obchod : diplomová práca. Školiteľ: Dušan Steinhauser. Bratislava, 2019. 67 s.
  book

  book

 8. LUKÁČOVÁ, Miriam. Správa akciových spoločností (corporate governance) ako súčasť stratégie medzinárodného podnikania : diplomová práca. Školiteľ: Dušan Steinhauser. Bratislava, 2019. 84 s.
  book

  book

 9. LUPTÁKOVÁ, Anabela. Konzekvencie rusko-ukrajinského konfliktu na vývoj zahraničného obchodu EÚ s Ruskom : diplomová práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2019. 84 s.
  book

  book

 10. BALÁŽOVÁ, Katarína. Perspektívy rozvoja zahraničnoobchodnej spolupráce EÚ s Južnou Kóreou v kontexte uplatňovania dohody o voľnom obchode : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2019. 54 s.
  book

  book