Search results

 1. BARINKOVÁ, Natália. Postavenie Strednej Ázie v zahraničnoobchodných vzťahoch Slovenska a možnosti podpory exportu na ázijské trhy – na príklade konkrétnej krajiny : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2021. 139 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. BOROVSKÁ, Zuzana. Projekt Novej hodvábnej cesty a jej vplyv na zahraničnoobchodné vzťahy Európskej únie s Iránom (konzekvencie pre hospodárske záujmy Slovenskej republiky) : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2021. 159 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. PALUŠKOVÁ, Hana. Aplikácia princípov trvalo udržateľného rozvoja ako nevyhnutná podmienka konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov na medzinárodných trhoch (so zameraním na environmentálny marketing) : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2021. 144 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. BRONČEK, Juraj. Analýza medzinárodnej pozície ekonomiky ČĽR - možnosti pre uplatnenie ekonomických záujmov Slovenska : dizertačná práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2020. 159 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. BATO, Vladyslav. Vzťahy EÚ a USA so zameraním na obchod : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Krajčíková. Bratislava, 2020. 41 s.
  book

  book

 6. BILKOVÁ, Lucia. Corporate Compliance a jeho význam pre medzinárodný obchod : bakalárska práca. Školiteľ: Dušan Steinhauser. Bratislava, 2020. 55 s.
  book

  book

 7. BITTER, Michal. Medzinárodná stratégia vybranej firmy : bakalárska práca. Školiteľ: Janka Pásztorová. Bratislava, 2020. 52 s.
  book

  book

 8. BABIAROVÁ, Lenka. Zahraničnoobchodné vzťahy Slovenskej republiky so Srbskom : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Zubaľová. Bratislava, 2020. 59 s.
  book

  book

 9. DUBEŇOVÁ, Dominika. Vnútrozemská vodná doprava a jej význam pre rozvoj obchodu v EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Minárik. Bratislava, 2020. 57 s.
  book

  book

 10. HRÁNKOVÁ, Simona. Vplyv hospodárskych sankcií na ekonomiku Ruskej federácie : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Barinková. Bratislava, 2020. 56 s.
  book

  book