Search results

 1. DOBA, Michal. Efektívnosť a transparentnosť miest a obcí v SR : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2019. 84 s.
  book

  book

 2. ŠIMKOVIČ, Lukáš. Univerzity a ceny nehnuteľností : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2019. 60 s.
  book

  book

 3. PAULOVIČOVÁ, Barbora. Migrácia absolventov vysokých škôl : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2019. 64 s.
  book

  book

 4. DUDÁŠOVÁ, Dominika. Prírodné katastrofy a ich vplyv na migráciu obyvateľstva : diplomová práca. Školiteľ: Paula Puškárová. Bratislava, 2019. 76 s.
  book

  book

 5. BEUTELHAUSEROVÁ, Barbara. Vplyv politického cyklu na fluktuáciu zamestnancov Národnej diaľničnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Roman Klimko. Bratislava, 2019. 57 s.
  book

  book

 6. BAJUSOVÁ, Martina. Úloha univerzít v regionálnom rozvoji : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2019. 64 s.
  book

  book

 7. BORSÍK, Martin. Úloha starostu/primátora v obci/meste : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2019. 76 s.
  book

  book

 8. FIGLÁROVÁ, Katarína. Podpora obcí zo štrukturálnych fondov EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2019. 75 s.
  book

  book

 9. GONDA, Martin. Obecné zastupiteľstvo. Očakávania a skutočnosť. : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2019. 65 s.
  book

  book

 10. HAŽÍKOVÁ, Lucia. Koncepcia súčasnej environmentálnej politiky a environmentálna gramotnosť : diplomová práca. Školiteľ: Paula Puškárová. Bratislava, 2019. 71 s.
  book

  book