Search results

 1. BEUTELHAUSEROVÁ, Barbara. Vplyv politického cyklu na fluktuáciu zamestnancov Národnej diaľničnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Roman Klimko. Bratislava, 2019. 57 s.
  book

  book

 2. BAJUSOVÁ, Martina. Úloha univerzít v regionálnom rozvoji : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2019. 64 s.
  book

  book

 3. BORSÍK, Martin. Úloha starostu/primátora v obci/meste : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2019. 76 s.
  book

  book

 4. FIGLÁROVÁ, Katarína. Podpora obcí zo štrukturálnych fondov EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2019. 75 s.
  book

  book

 5. GONDA, Martin. Obecné zastupiteľstvo. Očakávania a skutočnosť. : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Černěnko. Bratislava, 2019. 65 s.
  book

  book

 6. HAŽÍKOVÁ, Lucia. Koncepcia súčasnej environmentálnej politiky a environmentálna gramotnosť : diplomová práca. Školiteľ: Paula Puškárová. Bratislava, 2019. 71 s.
  book

  book

 7. HLADKÝ, Filip. Hodnotenie podpory firiem zo štrukturálnych fondov EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2019. 57 s.
  book

  book

 8. KAŇKOVÁ, Alexandra. Návrh zmeny financovania samospráv a jeho dopady v Bratislave : diplomová práca. Školiteľ: Elena Žárska. Bratislava, 2019. 70 s.
  book

  book

 9. KOLLÁROVÁ, Alžbeta. Poplatok za miestny rozvoj ako nový nástroj obcí : diplomová práca. Školiteľ: Elena Žárska. Bratislava, 2019. 66 s.
  book

  book

 10. KRAJČOVÁ, Barbora. Zariadenia sociálnych služieb pre seniorov v Bratislavskom samosprávnom kraji : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Jacko. Bratislava, 2019. 94 s.
  book

  book