Search results

 1. ŠABLATURA, Dávid. Vplyv automatizácie a digitalizácie na príjmové nerovnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 43 s.
  book

  book

 2. ŠINSKÝ, Šimon. Príjmové nerovnosti na Slovensku, ich meranie a vývoj v porovnaní krajín V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Luptáčik. Bratislava, 2020. 62 s.
  book

  book

 3. VÝBOCHOVÁ, Barbora. Vplyv cestovného ruchu na ekonomický rast : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2020. 51 s.
  book

  book

 4. MIŠENDA, Michal. Dopady automatizácie na slovenskú ekonomiku : bakalárska práca. Školiteľ: Viktória Švardová. Bratislava, 2020. 47 s.
  book

  book

 5. BELÁK, Ondrej. Príjmové nerovnosti v krajinách Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 48 s.
  book

  book

 6. ŠURINOVÁ, Simona. Sociálno-ekologické aspekty ekonomického rastu : bakalárska práca. Školiteľ: Eduard Nežinský. Bratislava, 2020. 48 s.
  book

  book

 7. BALIAK, Matúš. Vplyv príjmových nerovností na ekonomický rast : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 58 s.
  book

  book

 8. GABČOVÁ, Monika. Prístupy k projekciám výdavkov systému zdravotníctva SR : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboš Kuchta. Bratislava, 2020. 70 s.
  book

  book

 9. KULLOVÁ, Simona. Vyprchávanie mzdovej konkurenčnej výhody v slovenskej ekonomike : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2020. 63 s.
  book

  book

 10. GENŠOROVÁ, Nikola. Postavenie zdravotných poisťovní v systéme zdravotníctva SR : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2020. 65 s.
  book

  book