Search results

 1. ČILJAKOVÁ, Dominika. Nezamestnanosť absolventov škôl na Slovensku a prístupy hospodárskej politiky k jej riešeniu : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2019. 71 s.
  book

  book

 2. HORŇÁKOVÁ, Radka. Vzťah medzi objektívne meranou a vnímanou infláciou : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 63 s.
  book

  book

 3. KOSTREJOVÁ, Anna. Sociálna exklúzia a chudoba v Slovenskej republike v kontexte krajín EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2019. 71 s.
  book

  book

 4. KRAUSOVÁ, Nikola. Zavedenie základného univerzálneho príjmu v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2019. 70 s.
  book

  book

 5. KUBIŠOVÁ, Simona. Príjmové nerovnosti v Európskej únii a ich determinanty : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2019. 73 s.
  book

  book

 6. MATUŠECH, Matej. Vzťah ekonomického rastu a formovanie kategórií príjmov v ekonomikách strednej a východnej Európy : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 58 s.
  book

  book

 7. MIKULÁŠOVÁ, Veronika. Environmentálna náročnosť ekonomického rastu v ekonomikách strednej a východnej Európy : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 70 s.
  book

  book

 8. MOŽUTÍK, Jakub. Odliv mozgov a demografická kríza na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2019. 75 s.
  book

  book

 9. ONDREJKA, Šimon. Formálna prekvalifikácia a podkvalifikácia pracujúcich v SR : diplomová práca. Školiteľ: Martin Hudcovský. Bratislava, 2019. 64 s.
  book

  book

 10. ONISIK, Milan. Vplyv kvality inštitúcií na príjmové nerovnosti v krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2019. 58 s.
  book

  book