Search results

 1. HORŇÁKOVÁ, Radka. Vzťah medzi objektívne meranou a vnímanou infláciou : diplomová práca. Školiteľ: Karol Morvay. Bratislava, 2019. 63 s.
  book

  book

 2. PALÚCHOVÁ, Janette. Investície do vzdelávania a ich vplyv na ekonomický rast : diplomová práca. Školiteľ: Jarmila Vidová. Bratislava, 2019. 83 s.
  book

  book

 3. PUŠKÁŠOVÁ, Tímea. Význam zdieľanej ekonomiky v podmienkach Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Peter Kopkáš. Bratislava, 2019. 87 s.
  book

  book

 4. MOŽUTÍK, Jakub. Odliv mozgov a demografická kríza na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2019. 75 s.
  book

  book

 5. KLEPANEC, Timotej. Trhová štruktúra a konkurencia v bankovom sektore na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2019. 67 s.
  book

  book

 6. KUBIŠOVÁ, Simona. Príjmové nerovnosti v Európskej únii a ich determinanty : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2019. 73 s.
  book

  book

 7. SZABÓOVÁ, Tímea. Regionálne porovnanie platových taríf : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Valachová. Bratislava, 2019. 70 s.
  book

  book

 8. KALIŠ, Richard. Hodnotenie efektívnosti horizontálnych koncentrácií : dizertačná práca. Školiteľ: Mikuláš Luptáčik. Bratislava, 2019. 103 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v globalizovanej spoločnosti : vedecké state riešiteľov projektu OP VaV: Vytvorenie excelentného pracoviska pre ekonomický výskum na riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ (ITMS 26240120032) spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. Zostavila: Elena Fifeková ; recenzenti: Zuzana Brinčíková, Ján Luchava. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 140 s. CD-ROM. ITMS 26240120032. ISBN 978-80-225-4621-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 10. ZACHARDA, Martin. Význam vybraného odvetvia priemyselnej výroby pre slovenskú ekonomiku : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Stracová. Bratislava, 2019. 36 s.
  book

  book