Search results

Records found: 3823  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth k0001199^"
 1. ČURILLA, Tomáš. Influence of Corporate Environment on Its Financial Policy : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Jančovičová Bognárová. Bratislava, 2022. 60 s.
  book

  book

 2. FONDRK, Dušan. Markowitz Model and its Role in Portfolio Optimization : diplomová práca. Školiteľ: František Hocman. Bratislava, 2022. 67 s.
  book

  book

 3. BUGÁROVÁ, Vanessza. Benefity konsolidácie obecnej štruktúry na príklade vybraných obcí : bakalárska práca. Školiteľ: Rastislav Solej. Bratislava, 2022. 43 s.
  book

  book

 4. STANKOVÁ, Zdenka. Behaviorálne riešenia lokálnych problémov vo vybranej jednotke územnej samosprávy : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Péliová. Bratislava, 2022. 43 s.
  book

  book

 5. CZŐDÖR, Alexander. Význam diverzifikácie v slovenskom plynárenskom sektore : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Bašová. Bratislava, 2022. 39 s.
  book

  book

 6. DJURDJEVAC, Sonja. Determinants of Sovereign Credit Rating : diplomová práca. Školiteľ: Martin Alexy. Bratislava, 2022. 76 s.
  book

  book

 7. DJURDJEVAC, Lazar. Sovereign Credit Rating and Investors Decisions : diplomová práca. Školiteľ: Martin Alexy. Bratislava, 2022. 75 s.
  book

  book

 8. POBIJAK, Andrej. Finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu v SR : diplomová práca. Školiteľ: František Hocman. Bratislava, 2022. 65 s.
  book

  book

 9. GRNJA, Patricia. Náklady a prínosy mestských opatrení adaptácie na zmenu klímy : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Engeľ. Bratislava, 2022. 54 s.
  book

  book

 10. KUPKOVÁ, Simona. Experimentálne skúmanie dôvery v sociálnych dilemách : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Piovarči. Bratislava, 2022. 53 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.