Search results

 1. KUŠNÍROVÁ, Jana. Zdaňovanie právnických osôb a ich vplyv na zdroje štátneho rozpočtu : habilitačná práca. Oponent: Anna Schultzová... [et al.]. Bratislava, 2021. 144 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. FEHÉROVÁ, Martina. Altruism in Economic Decision Making : dizertačná práca. Školiteľ: Jana Péliová. Bratislava, 2021. 111 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. ČIERŇAVOVÁ, Katarína. Efektívne hodnotenie verejných projektov : bakalárska práca. Školiteľ: Lukrécia Kováč Gerulová. Bratislava, 2021. 54 s.
  book

  book

 4. ČUČKOVÁ, Adriána. Inštitucionálne zabezpečenie fiškálneho prognózovania v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Boór. Bratislava, 2021. 44 s.
  book

  book

 5. DADOVÁ, Denisa. Podnikateľské prostredie malých a stredných podnikov SR : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Jančovičová Bognárová. Bratislava, 2021. 42 s.
  book

  book

 6. FAZEKAŠOVÁ, Viktória. Finančná pozícia domácností krajín V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Kornélia Beličková. Bratislava, 2021. 52 s.
  book

  book

 7. GÁBRIŠOVÁ, Lenka. Kontrolné inštitúcie krajín V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Kornélia Beličková. Bratislava, 2021. 48 s.
  book

  book

 8. GAHEROVÁ, Alexandra. Verejné výdavky do vzdelávania v krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Daša Belkovicsová. Bratislava, 2021. 41 s.
  book

  book

 9. BABINCOVÁ, Katarína. Ekonomická analýza sociálneho problému chudoby : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Piovarči. Bratislava, 2021. 55 s.
  book

  book

 10. BABUŠÍKOVÁ, Simona. Využívanie behaviorálnych riešení v manažmente verejných financií : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Péliová. Bratislava, 2021. 54 s.
  book

  book