Search results

 1. ONUFEROVÁ, Martina. D&O poistenie na slovenskom poistnom trhu : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Ondruška. Bratislava, 2018. 71 s.
  book

  book

 2. BUGÁROVÁ, Zdenka. Krytie katastrofických rizík v poisťovníctve : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Ondruška. Bratislava, 2018. 67 s.
  book

  book

 3. BIELIKOVÁ, Katarína. Technické rezervy – oceňovanie, tvorba a použite : diplomová práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2018. 79 s.
  book

  book

 4. DORNÍKOVÁ, Alexandra. Ján Alojz Wagner a jeho príspevok k rozvoju poistnej vedy : diplomová práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2018. 52 s.
  book

  book

 5. SEDLÁK, Marek. Výhody a nevýhody uplatňovania inovatívnych foriem v oblasti ponuky poistenia : diplomová práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2018. 66 s.
  book

  book

 6. SLOVÁKOVÁ, Barbora. Poistný trh v ére zdieľanej ekonomiky a sociálnych médií : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brokešová. Bratislava, 2018. 65 s.
  book

  book

 7. CINTULOVÁ, Lucia. Vplyv starnutia populácie na ponuku a dopyt na poistnom trhu : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brokešová. Bratislava, 2018. 79 s.
  book

  book

 8. RYBÁR, Martin. Nové trendy v riadení poisťovní – Solventnosť II : diplomová práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2018. 75 s.
  book

  book

 9. GOGOLA, Erik. Možnosti využitia online poistenia v SR : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brokešová. Bratislava, 2018. 78 s.
  book

  book

 10. DROZD, Adam. Tendencie vývoja životného poistenia v podmienkach SR : diplomová práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2018. 55 s.
  book

  book