Search results

 1. ACHENBACH, Peter. Evaluation of the Behaviour of Selected Small and Medium Enterprises in the Area of Corporate Social Responsibility : dizertačná práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2021. 213 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. CENTÁROVÁ, Jana. Kompetenčný model zamestnanca vo vybraných odvetviach kreatívneho priemyslu : dizertačná práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2021. 143 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. KUBÍK, Peter. Ekonomické aspekty vytvorenia a transferu zlepšovateľského hnutia v zamestnaneckom pomere : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Majtán. Bratislava, 2021. 211 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. SIEVERS, Georg. Perspectives, implementability and measurability of ethical principles in business management : dizertačná práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2021. 212 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. HÖRMANN, Peter. Správa nehmotného majetku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2021. 56 s.
  book

  book

 6. HORVÁTHOVÁ, Laura. Ekonomické aspekty vzniku a založenia podniku FO : bakalárska práca. Školiteľ: Sylvia Bukovová. Bratislava, 2021. 51 s.
  book

  book

 7. HORVÁTHOVÁ, Natália. Životný cyklus vybraného podniku pôsobiaceho v kreatívnom priemysle na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Kmety Barteková. Bratislava, 2021. 59 s.
  book

  book

 8. JEŠKOVÁ, Alexandra. Nehmotné aktíva, ich evidencia a prínos k rastu výkonnosti podnikateľského subjektu : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2021. 54 s.
  book

  book

 9. KOMAR, Matija. Zdroje financovania malých a stredných podnikov a ich efektívnosť : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Foltínová. Bratislava, 2021. 62 s.
  book

  book

 10. KOPRDA, Matúš. Motivácia pracovníkov zamestnaných v subjekte kultúrneho priemyslu : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Centárová. Bratislava, 2021. 51 s.
  book

  book