Search results

Records found: 2639  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth k0001208^"
 1. DEHGHANI, Arman. KPI's for Controlling Occupational Safety and Ergonomics Using the Example of the Automotive Industry : dizertačná práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2022. 121 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. DUSÍK, Ondrej. Externality a ich vplyv na trhovú rovnováhu : diplomová práca. Školiteľ: Nora Grisáková. Bratislava, 2021. 60 s.
  book

  book

 3. VALKOVIČOVÁ, Marianna. Hodnotenie stratégie marketingovej komunikácie vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2021. 87 s.
  book

  book

 4. STUPÁR, Dávid. Crowfounding - forma financovania pre malé a stredné podniky : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2021. 72 s.
  book

  book

 5. STOVÍČEK, Filip. Inovatívny prístup predaja produkcie kreatívneho priemyslu : diplomová práca. Školiteľ: Jakub Kintler. Bratislava, 2021. 65 s.
  book

  book

 6. VERMEŠOVÁ, Silvia. Komparácia podnikateľského prostredia EÚ a zvyšku sveta a ich vplyv na vybraný medzinárodne pôsobiaci podnik : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2021. 80 s.
  book

  book

 7. VEDRŐDI, Ákos. Analýza faktorov ovplyvňujúcich dopyt a ponuku vybraného produktu : diplomová práca. Školiteľ: Jakub Kintler. Bratislava, 2021. 61 s.
  book

  book

 8. BRODZIANSKY, Adam. Podnikateľský plán vybraného podniku služieb : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Kmety Barteková. Bratislava, 2021. 50 s.
  book

  book

 9. RAJDUGOVÁ, Dominika. Riadenie hodnoty podniku vo vybranej fáze životného cyklu : diplomová práca. Školiteľ: Jakub Kintler. Bratislava, 2021. 73 s.
  book

  book

 10. VRABLECOVÁ, Izabela. Nové trendy v stanovení hodnoty ľudského kapitálu podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jakub Kintler. Bratislava, 2021. 54 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.