Search results

 1. KLIMKO, Patrik. Ekonomický dopad športových podujatí v krajinách Európskej Únie : dizertačná práca. Školiteľ: Anetta Čaplánová. Bratislava, 2019. 110 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. PRNO, Róbert. Koncept teórie udržateľnosti v kontexte ekonomickej teórie : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Sipko. Bratislava, 2019. 152 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. IŠTVANCOVÁ, Monika. Banková únia - budúcnosť EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2019. 73 s.
  book

  book

 4. TOMŠA, Daniel. Význam mediálnej výchovy ako súčasti vzdelávania : diplomová práca. Školiteľ: Karol Trnovský. Bratislava, 2019. 64 s.
  book

  book

 5. ŠPERKOVÁ, Petra. Konkurencieschopnosť zahraničného obchodu SR : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brinčíková. Bratislava, 2019. 62 s.
  book

  book

 6. PALEČKOVÁ, Katarína. Fake news ako nástroj mediálnej manipulácie : diplomová práca. Školiteľ: Karel Dvořák. Bratislava, 2019. 85 s.
  book

  book

 7. PETRÍKOVÁ, Lucia. Mikroekonomická politika štátu v oblasti zdravotnej starostlivosti : diplomová práca. Školiteľ: Alexandra Veselková. Bratislava, 2019. 92 s.
  book

  book

 8. SIMIKOVÁ, Henrieta. Výdavky na zdravie z pohľadu slovenských domácností : diplomová práca. Školiteľ: Alexandra Veselková. Bratislava, 2019. 58 s.
  book

  book

 9. NAGYOVÁ, Bianka. Spotreba a kvalita života domácností v kontexte enviromentálnej zodpovednosti : diplomová práca. Školiteľ: Matej Valach. Bratislava, 2019. 75 s.
  book

  book

 10. BRILLOVÁ, Ivana. Ekonomická žurnalistika v konšpiratívnom médiu : diplomová práca. Školiteľ: Karel Dvořák. Bratislava, 2019. 77 s.
  book

  book