Search results

 1. EU Transport in Figures : Statistical Pocketbook 2018. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 160 s. Mobility and transport. ISBN 978-92-79-73951-4. ISSN 1831-998X. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 2. EU Energy in Figures : Statistical Pocketbook 2018. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 264 s. ISBN 978-92-79-88737-6. ISSN 1977-4559. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 3. The Mediterranean Middle East and North Africa 2018 : Interim Assessment of Key SME Reforms. Brussel : European Commission ; Torino : European Training Foundation ; Paris : OECD, 2018. 167 s. SME Policy Index. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/development/the-mediterranean-middle-east-and-north-africa-2018_9789264304161-en> ISBN 978-92-64-30415-4.
  book

  book


 4. Employment and social developments in Europe 2017. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 265 s. ISBN 978-92-79-68093-9. ISSN 1977-270X. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 5. BORCHARDT, Klaus-Dieter. Abeceda práva Únie. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. 148 s. ISBN 978-92-79-63681-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 6. EÚ v roku 2016 : súhrnná správa o činnosti Európskej únie : uverejnená v súlade s článkom 249 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [elektronický zdroj]. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. online [94 s.]. Available on Internet: <http://dx.doi.org/10.2775/579001> ISBN 978-92-79-62652-4. ISSN 1977-3552.
  electonic book

  electonic book


 7. Report on competition policy 2016 : including commission staff working document. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 94 s. Competition. ISBN 978-92-79-69357-1. ISSN 0259-3157. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 8. 2016 report on the application of the EU Charter of fundamental rights. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 213 s. Justice and consumers. ISBN 978-92-79-67951-3. ISSN 1977-4133. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 9. EU transport in figures : statistical pocketbook 2017. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 160 s. Mobility and transport. ISBN 978-92-79-62311-0. ISSN 1831-998X. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 10. European Commission. Správa o stave Únie 2017 : Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie : 13. september 2017. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. 125 s. ISBN 978-92-79-71055-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book