Search results

 1. ŠTOFKOVÁ, Jana et al. Manažment verejnej správy. Recenzenti: Eva Rievajová, Mikuláš Šupín. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2019. 200 s. KEGA 043ŽU-4/2019, VEGA 1/0518/19, VEGA 1/0768/19. ISBN 978-80-554-1586-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. VARMUS, Michal - FERENC, Patrik - KUBINA, Milan. Manažment športových organizácií : významné zainteresované strany. Recenzenti: Viera Marková, Jozef Strišš. 1. vydanie. 2019 ; Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2019. 180 s. VEGA 1/0617/16. ISBN 978-80-554-1570-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. KLIEŠTIK, Tomáš et al. Predikcia finančného zdravia podnikov tranzitívnych ekonomík. Recenzenti: Hussam Musa, Jaroslav Belás. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2019. 622 s. Vedecké monografie. ISBN 978-80-554-1546-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. VALÁŠKOVÁ, Katarína - KOVÁČOVÁ, Mária - KUBALA, Pavol. Podnikateľské riziko. Recenzenti: Štefan Cisko, Marek Vochozka. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2019. 193 s. VEGA 1/0428/17. ISBN 978-80-554-1541-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Transcom 2019. International Scientific Conference of Young Scientists. Transcom 2019 : Book of Abstracts: from 13th International Scientific Conference of Young Scientists on Sustainable, Modern and Safe Transport, 29-31 May 2019, High Tatras, Grand Hotel Bellevue, Slovak Republic. 1st Edition. Žilina : University of Zilina, 2019. 254 s. ISBN 978-80-554-1565-9. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 6. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III : zborník vedeckých statí - 13. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava, 9.9.2019. Recenzenti: Tatiana Čorejová, Nora Grisáková. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2019. CD-ROM 89 s. ISBN 978-80-554-1584-0.
  electonic book

  electonic book

 7. Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Žilina : University of Žilina. 4x ročne. ISSN 1335-4205. Available on Internet: http://www.uniza.sk/komunikacie
  journal

  journal

 8. KRŠÁK, Emil - ZÁVODNÝ, Peter. IT projekty a ich manažment. Recenzenti: Pavel Čičák, Karel Šotek. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2018. 201 s. ISBN 978-80-554-1425-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 9. Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part V. – Digital Single Market) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. Reviewers: Viera Bartošová, Jaroslav Belas. 1st Edition. Zilina : University of Zilina, 2018. online S.(1959-2437). ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943.
  electonic book

  electonic book

 10. Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part VI. – Inequality in Society) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. Reviewers: Viera Bartošová, Jaroslav Belas. 1st Edition. Zilina : University of Zilina, 2018. online S.(2445-2918). ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943.
  electonic book

  electonic book