Search results

 1. POSPÍŠILOVÁ, Jana - HRUŠKOVÁ, Gabriela. Wir sprechen Deutsch. Bratislava : Ekonóm, 2003, dotlač 2011. 116 s. ISBN 80-225-1716-X. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 2. STRADIOTOVÁ, Eva - MEĽSITOVÁ, Jolana - KURDELOVÁ, Ľubica. Business informatics. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, dotlač 2011. 108 s. [8,296 AH]. ISBN 978-80-225-2796-5. [Copy count : 11, currently available 8, at library only 3]
  book

  book

 3. STRELKOVÁ, Katarína - KRATOCHVÍLA, Ján. Vybrané kapitoly z gramatiky ruského jazyka. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007, dotlač 2011. 130 s. [8,764 AH]. ISBN 978-80-225-2328-8. [Copy count : 17, currently available 14, at library only 3]
  book

  book

 4. PAŠKOVÁ, Hana. Glosár k učebnici English for business studies. 3. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005, dotlač 2007, dotlač 2010. 65 s. ISBN 80-225-2086-1. [Copy count : 14, currently available 13, at library only 1]
  book

  book

 5. ONDREJOVÁ, Zuzana et al. English for business studies : workbook. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 300 s. [11,667 AH]. ISBN 978-80-225-2967-9. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  book

  book

 6. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Jazyk a identita v európskom kontexte. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 130 s. [7,17 AH]. ISBN 978-80-225-2997-6. [Copy count : 11, currently available 8, at library only 3]
  book

  book

 7. SMOLEŇOVÁ, Elena. Základy odbornej ekonomickej taliančiny. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 156 s. [7,577 AH]. ISBN 978-80-225-2922-8. [Copy count : 9, currently available 5, at library only 4]
  book

  book

 8. CHABADOVÁ, Helena. Ekonomisty, davajte pogovorim po-russki. 2. časť. 3. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006, dotlač 2010. 116 s. [6,116 AH]. ISBN 80-225-2231-7. [Copy count : 18, currently available 14, at library only 4]
  book

  book

 9. STRELKOVÁ, Katarína. Ruský jazyk pre mierne pokročilých I. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 106 s. [4,634 AH]. ISBN 978-80-225-2927-3. [Copy count : 6, currently available 3, at library only 2]
  book

  book

 10. Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010 [elektronický zdroj]. Vedecký redaktor Katarína Seresová ; zostavili: Ingrid Kunovská, Zuzana Kočišová, Mária Mrázová, Oľga Vereská. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2933-4. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  electonic book

  electonic book