Search results

 1. Acta technologica agriculturae : The Scientific Journal for Agricultural Engineering the Journal of Slovak University of Agriculture in Nitra: vedecký časopis poľnohospodárskej techniky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. - Registrovaný: Scopus. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 4x ročne. ISSN 1335-2555. Available on Internet: https://content.sciendo.com/view/journals/ata/ata-overview.xml
  journal

  journal

 2. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable : International Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovnaý v EKO-INDEX. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra. 2x ročne. Available on Internet: <http://vua.uniag.sk/journal> ISSN 1339-3367.
  electronic journal

  electronic journal

 3. Acta horticulturae et regiotecturae : The Scientific Journal for Horticulture, Landscape and Architecture: vedecký časopis pre záhradníctvo, krajinné inžinierstvo a záhradnú architektúru. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 2x ročne. ISSN 1335-2563. Available on Internet: https://content.sciendo.com/view/journals/ahr/ahr-overview.xml
  journal

  journal

 4. Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Spracovaný v EKO-INDEX. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 2x ročne. ISSN 1336-5452. Available on Internet: https://content.sciendo.com/view/journals/aree/aree-overview.xml
  journal

  journal

 5. UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. Editori: Milan Buček, Peter Džupka, Oto Hudec, Štefan Rehák, Miroslav Šipikal ; recenzenti: Jan Stejskal, Jozef Tvrdoň. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 178 s. APVV-14-0512. ISBN 978-80-225-4553-2. [Copy count : 4, currently available 2, at library only 2]
  book

  book

 6. LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna - ČURNÁ, Veronika - LACKO-BARTOŠOVÁ, Lucia. Triticum dicoccon (Schrank) - hospodársky významné znaky a vlastnosti, možnosti jej využitia. Recenzenti: Jan Moudrý, Peter Kovačik. 1. vydanie. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. 109 s. [6,04 AH]. ITMS 26220220115. ISBN 978-80-552-1770-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. TREMBOŠOVÁ, Miroslava et al. Nákupné správanie obyvateľstva mesta Nitry : vývoj a zmeny. Recenzenti: František Križan, Jana Mistríková. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. 169 s. VEGA 1/0799/14, VEGA 1/0874/14. ISBN 978-80-552-1601-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. ANGELOVIČOVÁ, Mária. Riziká pri produkcii potravín. 2. vydanie nezmenené. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. 256 s. ISBN 978-80-552-1475-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Riziká pri produkcii potravín

  book

 9. Agrochémia : vedecký časopis pre racionálne využívanie agrochemikálií v poľnohospodárstve = scientific journal for rational utilization of agrochemicals in agriculture. Nitra : SPU v Nitre. 4x ročne. ISSN 1335-2415. Available on Internet: http://agrochemia.uniag.sk/
  journal

  journal

 10. BUČEK, Milan et al. Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly : KRENAR. Recenzenti: Július Alexy, Jan Malinovský. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 334 s. ISBN 978-80-225-3954-8. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book