Search results

 1. ČECH, Ľubomír. Vybrané otázky islamského ekonomického modelu v súčasnom svete. Recenzenti: Hussam Musa, František Škvrnda. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 167 s. [9,27 AH]. VEGA 1/0490/19. ISBN 978-80-225-4862-5. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 2. AUGUSTÍN, Michael. Ústavný systém Spojených štátov amerických. Recenzenti: Svetozár Krno, Peter Csányi. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 168 s. [11,39 AH]. ISBN 978-80-225-4865-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 3. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: ProQuest, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU. 4x ročne. ISSN 1336-1562. Available on Internet: http://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/medzinarodne-vztahy
  Medzinárodné vzťahy

  journal

 4. Publične upravlinnja: tradiciji, innovaciji, hlobaľni trendy. konferencija. Publične upravlinnja: tradiciji, innovaciji, hlobaľni trendy : materialy Vseukrajinskoji naukovo-praktičnoji konferecjiji za mižnarodnoju učastju. Editor in Chief: Mykola Izha. Odesa : Oridu Nadu, 2021. 338 s. ISBN 978-80-225-4859-5.
  electonic book

  electonic book

 5. ŠKVRNDA, František - ČECH, Ľubomír - KUCHARČÍK, Rudolf. Teória medzinárodných vzťahov. Recenzenti: Peter Juza, Milan Kurucz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 183 s. [13,95 AH]. KEGA 015EU-4/2018. ISBN 978-80-225-4790-1. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 3]
  book

  book

 6. Sprievodca štúdiom na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2021/2022. Zostavili: Rudolf Kucharčík, Tetyana Zubro, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 99 s. [5,98 AH]. ISBN 978-80-225-4841-0.
  Sprievodca štúdiom na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 7. KOCHAJDOVÁ, Monika. Ekonomické sankcie a ich vplyv na ekonomiky Ruska a EÚ : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2021. 126 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. STASHUK, Vitalii. Špecifika procesov regionalizácie na Ukrajine po roku 1991 : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2021. 132 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Rozvitok mižnarodnogo ekonomičnogo spivrobitnictva: mechanizmi ta strategij. mižnarodnaja naukovo-praktičnaja konferencija. Rozvitok mižnarodnogo ekonomičnogo spivrobitnictva: mechanizmi ta strategij : materijali dopovidej mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencij,19.-20.3.2021, Užgorod, Ukrajina. Za zagaľnoju redakcieju: M. M. Palinčak, V.P. Prichoďko, V.V. Chiminěc ... [et al.]. Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2021. 137 s. Naukove vidannja. ISBN 978-966-992-436-0.
  book

  book

 10. BROCKOVÁ, Katarína. [Teória medzinárodných vzťahov]. In Politologické fórum. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISSN 1338-6859, 2021, vol. 10, no. 1, pp. 98-100. Recenzia na: Teória medzinárodných vzťahov / František Škvrnda - Ľubomír Čech - Rudolf Kucharčík ; recenzenti: Peter Juza, Milan Kurucz. 1. vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. - ISBN 978-80-225-4790-1.
  article

  article