Search results

 1. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: ProQuest, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU. 4x ročne. ISSN 1336-1562. Available on Internet: http://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/medzinarodne-vztahy
  Medzinárodné vzťahy

  journal

 2. Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave. 4x ročne. Available on Internet: <https://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/almanach> ISSN 1339-3502.
  Almanach

  electronic journal

 3. Publične upravlinnja: tradiciji, innovaciji, hlobaľni trendy. konferencija. Publične upravlinnja: tradiciji, innovaciji, hlobaľni trendy : materialy Vseukrajinskoji naukovo-praktičnoji konferecjiji za mižnarodnoju učastju. Editor in Chief: Mykola Izha. Odesa : Oridu Nadu, 2021. 338 s. ISBN 978-80-225-4859-5.
  electonic book

  electonic book

 4. BROCKOVÁ, Katarína. [Teória medzinárodných vzťahov]. In Politologické fórum. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISSN 1338-6859, 2021, vol. 10, no. 1, pp. 98-100. Recenzia na: Teória medzinárodných vzťahov / František Škvrnda - Ľubomír Čech - Rudolf Kucharčík ; recenzenti: Peter Juza, Milan Kurucz. 1. vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. - ISBN 978-80-225-4790-1.
  article

  article

 5. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021. Zostavovatelia zborníka/Editors: Andrej Kiner, Zuzana Rozkošová, Terézia Seresová, Lenka Tomečková, Eva Vlková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 441 s. [37,25 AH]. Available on Internet: <https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencie-virt/2021/zbornik.pdf> ISBN 978-80-225-4832-8. ISSN 2585-9404.
  electonic book

  electonic book

 6. KOCHAJDOVÁ, Monika. Ekonomické sankcie a ich vplyv na ekonomiky Ruska a EÚ : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2021. 126 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. STASHUK, Vitalii. Špecifika procesov regionalizácie na Ukrajine po roku 1991 : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2021. 132 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Sprievodca štúdiom na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2021/2022. Zostavili: Rudolf Kucharčík, Tetyana Zubro, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 99 s. [5,98 AH]. ISBN 978-80-225-4841-0.
  Sprievodca štúdiom na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 9. Medzinárodné vzťahy 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2021: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Zostavovatelia/Editors: Andrej Kiner, Zuzana Beňová, Ján Dančo, Jakub Pernický, Zuzana Rozkošová, Terézia Seresová, Eva Vlková. 1. vydanie. Bratislava : EKONÓM publishing, 2021. 839 s. Available on Internet: <https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencia-smolenice/2021/zborn%C3%ADk_.pdf> ISBN 978-80-225-4904-2. ISSN 2585-9412.
  electonic book

  electonic book

 10. Rozvitok mižnarodnogo ekonomičnogo spivrobitnictva: mechanizmi ta strategij. mižnarodnaja naukovo-praktičnaja konferencija. Rozvitok mižnarodnogo ekonomičnogo spivrobitnictva: mechanizmi ta strategij : materijali dopovidej mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencij,19.-20.3.2021, Užgorod, Ukrajina. Za zagaľnoju redakcieju: M. M. Palinčak, V.P. Prichoďko, V.V. Chiminěc ... [et al.]. Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2021. 137 s. Naukove vidannja. ISBN 978-966-992-436-0.
  book

  book