Search results

 1. BELIČKOVÁ, Kornélia - NEUBAUEROVÁ, Erika - ZUBAĽOVÁ, Alena. Financie : metodická pomôcka na semináre. Recenzenti: Pavol Ochotnický, Zuzana Brindzová. 2. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 101 s. [5,05 AH]. ISBN 978-80-225-4687-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Financie

  book

 2. Schola nova, quo vadis?. mezinárodní vědecká konference. Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 4. ročníku mezinárodní vědecké konference = Reviewed Papers of the 4th International Scientific Conference. 1. vydání. Praha : Extrasystem, 2019. 195 s. Didaktika, pedagogika, 37. Available on Internet: <http://www.extrasystem.com/9788087570449.pdf> ISBN 978-80-87570-44-9.
  electonic book

  electonic book

 3. MARTINÁK, Dávid. Polarizácia trhu práce v krajinách V4: technologický pokrok a zmeny v ponuke a dopyte po zručnostiach : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Staněk. Bratislava, 2019. 87 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2019/2020. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 181 s. ISBN 978-80-225-4630-0. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 5. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. Zostavovateľ: Jana Kušnírová ; recenzenti: Katarína Belanová, Marwan al Absi, Elena Roková, Matej Boór. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM [100 s.] [3,75 AH]. ISBN 978-80-225-4596-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. VELICHOVÁ, Ľudmila. Didaktika cvičnej firmy - teória a prax. Recenzenti: Rudolf Šlosár, Terézia Garaiová. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 176 s. [10,81 AH]. ISBN 978-80-225-4603-4. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 7. DAŠKOVÁ, Klára. Súťažnoprávne aspekty služieb vo verejnom záujme v práve Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Ondrej Blažo. Bratislava, 2019. 45 s.
  book

  book

 8. FORGÁCS, Balázs. Hong Kong v medzinárodných vzťahoch : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Bednár. Bratislava, 2019. 56 s.
  book

  book

 9. GREGUŠKOVÁ, Marcela. Revízne postupy vo verejnom obstarávaní : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Hodás. Bratislava, 2019. 44 s.
  book

  book

 10. KLAMOVÁ, Kristína. Financovanie územnej samosprávy : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Kačaljak. Bratislava, 2019. 43 s.
  book

  book