Search results

 1. Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: EconLit, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Vysoká škola ekonomická. 6x ročne. ISSN 0032-3233. Available on Internet: http://www.vse.cz/polek
  journal

  journal

 2. Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy : Scientific Journal. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Scopus. Prague : University of Economics. 6x ročne. ISSN 1210-0455. Available on Internet: http://www.vse.cz/pep/
  journal

  journal

 3. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. Editoři: Michal Hora, Miroslava Vašeková. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. 197 s. [9,85 AH]. ISBN 978-80-245-2387-3.
  book

  book

 4. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 20th International Joint Conference, October 26 - 27, 2020, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. Edited by: Iveta Černá. 1st Edition. Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2020. 322 s. ISBN 978-80-245-2395-8. ISSN 2453-6113.
  electonic book

  electonic book

 5. Pohledy na středoškolského učitele odborných předmětů : kolektivní monografie. Redakční a sestavovatelské práce: Libor Pavera, Katarína Krpálková Krelová, Jaromír Novák. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020. 207 s. [13,7 AH]. Available on Internet: <http://www.extrasystem.com/9788087570487.pdf> ISBN 978-80-87570-48-7.
  electonic book

  electonic book

 6. RELIK 2020. International Scientific Conference. RELIK 2020 : Conference Proceedings : Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections. Edited by: Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. 1st Edition. Praha : Prague University of Economics and Business, 2020. [687 s.]. Available on Internet: <https://relik.vse.cz/2020/sbornik/en/toc.html> ISBN 978-80-245-2394-1.
  electonic book

  electonic book

 7. RELIK 2019. International Scientific Conference. RELIK 2019 : The 12th International Scientific Conference : Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections. 1st Edition. Praha : University of Economics, Prague, 2019. [495 s.]. Available on Internet: <https://relik.vse.cz/2019/sbornik/en/toc.html> ISBN 978–80–245–2329-3.
  electonic book

  electonic book

 8. IDIMT-2019: Innovation and Transformation in a Digital World. Interdisciplinary Information Management Talks. IDIMT-2019: Innovation and Transformation in a Digital World. Editors: Petr Doucek, Gerhard Chroust, Václav Oškrdal. 1st Edition. Linz : TRAUNER Verlag, 2019. online 446 s. Schriftenreihe Informatik, 48. ISBN 978-3-99062-590-3.
  electonic book

  electonic book

 9. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). Compiled by: Paulína Krnáčová. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. online 367 s. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 10. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). Zostavili: Miroslava Vašeková, Michal Hora ; recenzenti: Božena Soukupová, Jaroslava Roubíčková, David Procházka ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 177 s. [8,85 AH]. ISBN 978-80-225-4640-9. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book