Search results

Records found: 25  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth p0006121^"
 1. KEREKEŠ, Juraj. Kúpeľníctvo a jeho význam v turizme. Recenzentka: Ľudmila Novacká. Bratislava : Weltprint, 2018. 285 s. ISBN 978-80-973035-1-8. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 2. KEREKEŠ, Juraj. Vidiecky cestovný ruch a agroturistika v procese investovania a spájania. [S.l.] : 1000 kníh - vydajte si knihu online, 2017. 56 s.
  electonic book

  electonic book

 3. KEREKEŠ, Juraj. Kúpeľníctvo v domácom turizme na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2017. ISSN 1337-9313, 2017, roč. 9, č. 2, s. 33-57.
  article

  article

 4. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v meste Dunajská Streda : [záverečná správa]. [Bratislava], 2012. CD-ROM [118 s., 6,26 AH].
  electonic book

  electonic book

 5. KEREKEŠ, Juraj. Turizmus je produktom tisícok rúk. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-7883, 2010, roč. 65, č. 5, s. 14-15.
  article

  article

 6. KEREKEŠ, Juraj. Domáci cestovný ruch v regiónoch cestovného ruchu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký a odborný časopis. - Bratislava : MERKURY, 2009. ISSN 1337-9313, December 2009, roč. 1, č. 4, s. 13-18.
  article

  article

 7. KEREKEŠ, Juraj. Rozvoj vidieka v podmienkach miestnej samosprávy. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2007. ISSN 1336-393X, 2007, roč. 7, č. 10, s. 20-22.
  article

  article

 8. KEREKEŠ, Juraj. Samospráva nie je osamelým bežcom. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2007. ISSN 1335-7883, 2007, roč. 62, č. 20, s. 22-23.
  article

  article

 9. KEREKEŠ, Juraj. Miestne, regionálne a medzinárodné združenia cestovného ruchu. In Valorizácia prostredia pre služby cestovného ruchu : medzinárodná konferencia. - Bratislava : NITVV, 2003. ISBN 80-968342-4-X, s. 82-85.
  article

  article

 10. KEREKEŠ, Juraj. Predvstupové fondy a územná samospráva. In Profit : týždenník o ekonomike a spoločnosti. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2002. ISSN 1335-4620, 28.3.2002, č. 13.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.