Search results

 1. MIZLA, Martin - ŠEFČÍKOVÁ, Denisa - GAJDOŠ, Jozef. Ordering of Innovation Projects by Multi-Criteria Decision-Making Methods – A Comparison. In Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISSN 2658-0780, 2021, zeszyt 67, s. 84-94 online.
  article

  article

 2. GAJDOŠ, Jozef. Impulzívny tovar - zmeny spotrebiteľského správania. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie, 12.-14.05.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4819-9, s. 117 online.
  article

  article

 3. GAJDOŠ, Jozef - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Sloboda cestovania. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 57-61 online.
  article

  article

 4. GAJDOŠ, Jozef. Ekonomické dopady pandémie Covid-19 na regióny v EÚ. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2021. ISSN 1335-9746, 2021, roč. 20, č. 1, s. 41-48 online.
  article

  article

 5. GAJDOŠ, Jozef - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Služby - vybrané problémy. In „Obchod a marketing“. vedecký worskhop. „Obchod a marketing“ : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2021. ISBN 978-80-225-4868-7, s. 4-8 online.
  article

  article

 6. ANDREJOVSKÝ, Pavol - GAJDOŠ, Jozef. Zelená energia je aj jadrová energia. In STEP 2021. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP 2021 : 11.11.2021. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4908-0, s. 62 online.
  article

  article

 7. ANDREJOVSKÝ, Pavol - GAJDOŠ, Jozef. Zemný plyn - zelená energia. In STEP 2021. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP 2021 : 11.11.2021. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4908-0, s. 63-64 online.
  article

  article

 8. GAJDOŠ, Jozef - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Maloobchod v roku 2020 – optimistický pohľad. In STEP 2021. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP 2021 : 11.11.2021. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4908-0, s. 17-21 online.
  article

  article

 9. PETROVČIKOVÁ, Katarína - LIESKOVSKÁ, Vanda - GAJDOŠ, Jozef. Transnacionálne korporácie: postavenie a význam v súčasnej dobe. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVI. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie, 22.-24.09.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4916-5, s. 64-71 online.
  article

  article

 10. GAJDOŠ, Jozef. Uhlíková stopa a obchodné reťazce. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVI. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie, 22.-24.09.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4916-5, s. 73 online.
  article

  article