Search results

 1. KOPCSAYOVÁ, Iris - BALÁŽ, Peter. Kontaminovaná ropa môže vyvolať reťazovú reakciu. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2019. ISSN 1335-4051, 27. apríla 2019, roč. 29, č. 98, s. 8-9.
  article

  article

 2. KOVÁČ, Kristián. Expanzia automobilového priemyslu v Čínskej ľudovej republike a jeho konzekvencie pre ekonomické záujmy Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2019. 77 s.
  book

  book

 3. LI, Yuanxin. Jüan (RMB) a jeho vplyv na vývoj medzinárodného obchodu : diplomová práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2019. 64 s.
  book

  book

 4. BALÁŽ, Peter - BRONČEK, Juraj. The Effect of Real Effective Exchange Rate on Bilateral Trade between China and the EU. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113, pp. 24-33. VEGA 1/0897/17.
  article

  article

 5. BOROVSKÁ, Zuzana - BALÁŽ, Peter. Iran´s International Position and Its Relations with the EU (SR) in the Context of the Awakening New Silk Road. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113, pp. 34-45. VEGA 1/0897/17.
  article

  article

 6. TOMA, Branislav - BALÁŽ, Peter. Baláž: Biznis za česť Trump nevymení. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2018. ISSN 1335-4051, 20. októbra 2018, roč. 28, č. 242, s. 8.
  article

  article

 7. KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. Zahraničnoobchodná expanzia Číny a jej dosahy na presadzovanie ekonomických záujmov Európskej únie (na príklade vybraného odvetvia) : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2018. 181 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. BALÁŽ, Peter - FILIPKO, Richard. Čína nám ukazuje dlhý nos : kým my sa dohadujeme o kilometri cesty, Číňania postavia celé mesto. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník. - Bratislava : MAFRA Slovakia, 2018. ISSN 2585-7843, 2018, č. 8, s. 22-29.
  article

  article

 9. BAYER, Juraj. Vplyv energetickej politiky na konkurencieschopnosť Európskej únie v postkrízovom období : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Baláž. Bratislava, 2018. 144 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. TURZA, Róbert - BALÁŽ, Peter. Košice prilákajú skôr Čínu ako BMW. In Hospodárske noviny. - Bratislava : MAFRA Slovakia, 2018. ISSN 1335-4701, 7.-8. mája 2018, roč. 26, č. 87, s. 12.
  article

  article