Search results

 1. HARTON, Oliver. Nové riziká v cestnej doprave a ich vplyv na medzinárodné obchodné operácie : diplomová práca. Školiteľ: Heda Hansenová. Bratislava, 2018. 71 s.
  book

  book

 2. IĽAŠOVÁ, Denisa. Mega cities a smart logistika : diplomová práca. Školiteľ: Heda Hansenová. Bratislava, 2018. 65 s.
  book

  book

 3. RADOSA, Miloš. Medzinárodné obchodné operácie v doprave a ich vplyv na tvorbu zdieľanej pridanej hodnoty : diplomová práca. Školiteľ: Heda Hansenová. Bratislava, 2018. 64 s.
  book

  book

 4. ŠTEFKOVIČ, Marek. VUCA svet v podmienkach medzinárodnej dopravy : diplomová práca. Školiteľ: Heda Hansenová. Bratislava, 2018. 56 s.
  book

  book

 5. NAGYOVÁ, Andrea. Kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele prepravných a logistických služieb z pohľadu vybranej spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Heda Hansenová. Bratislava, 2017. 44 s.
  book

  book

 6. BIELY, Šimon. Možnosti tvorby zdieľanej pridanej hodnoty v logistike: prípad SR : diplomová práca. Školiteľ: Heda Hansenová. Bratislava, 2017. 81 s.
  book

  book

 7. SIPKAI, Réka. Ekologické logistické riešenia z pohľadu vybranej spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Heda Hansenová. Bratislava, 2017. 38 s.
  book

  book

 8. CZUCZOROVÁ, Kinga. Riadenie rizík v zásobovacích reťazcoch : diplomová práca. Školiteľ: Heda Hansenová. Bratislava, 2017. 84 s.
  book

  book

 9. HUDÁKOVÁ, Patrícia. Manažment rizika a jeho trendy vo vybranej oblasti ekonomiky : bakalárska práca. Školiteľ: Heda Hansenová. Bratislava, 2017. 49 s.
  book

  book

 10. HANSENOVÁ, Heda. O zdieľanej ekonomike musíme rýchlo diskutovať. In Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko. - Bratislava : MAFRA Slovakia, 2016. ISSN 1335-4701, 24. novembra 2016, roč. 24, č. 225, s. 14.
  article

  article