Search results

 1. RABATINOVÁ, Marcela. [Daňovníctvo - daňová teória a politika I - praktikum]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 1, s. 124. Recenzia na: Daňovníctvo – daňová teória a politika : praktikum / Denisa Kitová ... [et al.]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - ISBN 978-80-8078-265-8.
  article

  article

 2. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Vplyv nepriamych daní na spotrebu : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0317/08 : doba riešenia 01/2008 - 12/2010. Bratislava, 2010. 10 s. VEGA 1/0317/08.
  book

  book

 3. GERGEĽOVÁ, Linda. Daňové náležitosti : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 45 s.
  book

  book

 4. ČUKAN, Juraj. Spotrebné dane ako zdroj príjmov ŠR : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 34 s.
  book

  book

 5. ZEMANOVÁ, Lenka. Daň z príjmov právnických osôb : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 37 s.
  book

  book

 6. MICHALIČKOVÁ, Stanislava. Analýza vybranej spotrebnej dane : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 37 s.
  book

  book

 7. OSTROVSKÁ, Simona. Nepriame dane v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 42 s.
  book

  book

 8. KOVÁČ, Lukáš. Daň z pridanej hodnoty : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 55 s.
  book

  book

 9. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Vplyv nepriamych daní na spotrebu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 194 s. [9,874 AH]. VEGA 1/0317/08. ISBN 978-80-225-2991-4. [Copy count : 7, currently available 1, at library only 3]
  book

  book

 10. VALIŠOVÁ, Daša. [Daňovníctvo-daňová teória a politika - praktikum]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2009. ISSN 1336-1732, September 2009, roč. 2, č. 3, s. 114-115. Recenzia na: Daňovníctvo – daňová teória a politika : praktikum / Denisa Kitová ... [et al.]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - ISBN 978-80-8078-265-8.
  article

  article