Search results

 1. HYRÁNEK, Eduard. [Finančný slovník]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1336-3301, 2013, roč. 10, č. 2, s. 112. Recenzia na: Finančný slovník : výkladový / Karol Vlachynský a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2012. - ISBN 978-80-8078-469-0.
  article

  article

 2. LITTVOVÁ, Zuzana. [Finančný slovník výkladový]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 1, s. 102. Recenzia na: Finančný slovník : výkladový / Karol Vlachynský a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2012. - ISBN 978-80-8078-469-0.
  article

  article

 3. CHOLUJ, Vladimír. Dielo, ktoré si zaslúži pozornosť. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 4, s. 511-512. Recenzia na: Spomienky a príbehy z dejín Ekonomickej univerzity v Bratislave : (1940 - 2010) / zostavovatelia Jaroslav Husár, Ivan Laluha, Ján Petrenka. - Bratislava : Sprint 2, 2012. - ISBN 978-80-89393-60-2.
  article

  article

 4. LITTVOVÁ, Zuzana. Recenzia na Finančný výkladový slovník. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2012. ISSN 1335-1044, 2012, roč. 18, č. 4, s. 21. Recenzia na: Finančný slovník : výkladový / Karol Vlachynský a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2012. - ISBN 978-80-8078-469-0.
  article

  article

 5. Spomienky a príbehy z dejín Ekonomickej univerzity v Bratislave : (1940 - 2010). Zostavovatelia Jaroslav Husár, Ivan Laluha, Ján Petrenka. Bratislava : Sprint 2, 2012. 332 s. Economics. ISBN 978-80-89393-60-2. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  book

  book

 6. VLACHYNSKÝ, Karol et al. Finančný slovník : výkladový. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 501 s. [40,33 AH]. Ekonómia. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/0d2EVr8qje> ISBN 978-80-8078-469-0. [Copy count : 7, currently available 2, at library only 5]
  Finančný slovník

  book

 7. ZUBAĽOVÁ, Alena - GERULOVÁ, Lukrécia - GEŠKO, Martin. Daňové teórie a ich využitie v praxi : daňová teória a politika II. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 198 s. [12,93 AH]. Ekonómia. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/NspaoSzoSv> ISBN 978-80-8078-487-4. [Copy count : 17, currently available 11, at library only 3]
  Daňové teórie a ich využitie v praxi

  book

 8. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Vplyv nepriamych daní na spotrebu : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0317/08 : doba riešenia 01/2008 - 12/2010. Bratislava, 2010. 10 s. VEGA 1/0317/08.
  book

  book

 9. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Vplyv nepriamych daní na spotrebu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 194 s. [9,874 AH]. VEGA 1/0317/08. ISBN 978-80-225-2991-4. [Copy count : 7, currently available 4, at library only 3]
  book

  book

 10. KITOVÁ, Denisa. [Verejné financie - praktikum]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2009. ISSN 1336-1732, June 2009, roč. 2, č. 2, s. 109-111. Recenzia na: Verejné financie : praktikum / Erika Neubauerová, Alena Zubaľová a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2711-8.
  article

  article