Search results

Records found: 457  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth p0020975^"
 1. DEDINSKÝ, Juraj. Perspektívy využitia nových technológií v oblasti financií a komerčného bankovníctva : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2023. 103 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. HREBIČÍK, Michal. Vzťah akciového trhu a reálnej ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2022. 68 s.
  book

  book

 3. MAJERČÁK, Alexander. Využitie mikroanalýzy a technických indikátorov v rámci hodnotovej investičnej stratégie : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2022. 74 s.
  book

  book

 4. VIDLIČKOVÁ, Ema. Vplyv menových indikátorov na akciové trhy USA a Európy : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2022. 66 s.
  book

  book

 5. SÝKORA, Tomáš. Stratégie investovania z pohľadu fundamentálnej analýzy : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2022. 76 s.
  book

  book

 6. ŠUKOLOVÁ, Darina. Hodnotové verzus rastové investovanie v poslednom desaťročí : bakalárska práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2022. 41 s.
  book

  book

 7. RAČKO, Peter. Úloha fiškálnej politiky pri stimulovaní akciových trhov a reálnej ekonomiky v súvislosti s nástupom 4. priemyselnej revolúcie : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2022. 78 s.
  book

  book

 8. GRILL, Radovan. Makroekonomická analýza na akciových trhoch vo vybraných rozvíjajúcich sa krajinách : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2022. 80 s.
  book

  book

 9. MAKOVÍNYI, Samuel Dávid. Akciové trhy - fundamentálna analýza : bakalárska práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2022. 42 s.
  book

  book

 10. CHOVANCOVÁ, Božena - MATUŠOVIČ, Denis - GACHOVÁ, Katarína. Changes in the Sectoral Structures of the Economy and the Stock Market and the Impact of the Covid-19 Pandemic on Accelerating These Processes. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 0323-262X, 2022, roč. 51, č. 3, s. 278-296 online. VEGA 1/0221/21, APVV-20-0359. APVV-20-0359, APVV, Covid-19 pandémia, makroekonomický vývoj, potravinová bezpečnosť a blahobyt domácností.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.