Search results

Records found: 204  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth p0021568^"
 1. KAREŠ, Ladislav. Audítorstvo. Lektorovali: Petra Krišková, Mária Vépyová. 1. vydanie. Bratislava : SKCÚ, 2020. 337 s. [16,85 AH]. ISBN 978-80-972525-7-1.
  book

  book

 2. ZÁVODNÁ, Eliška. Vplyv kontrolných a audítorských zistení na účtovnú jednotku : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2019. 76 s.
  book

  book

 3. VRÁB, Matúš. Podstata a účtovanie obchodovania s emisnými kvótami : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2018. 53 s.
  book

  book

 4. JANŠOVÁ, Zuzana. Posúdenie dlhodobých a krátkodobých rezerv podniku z hľadiska interného kontrolóra : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2018. 65 s.
  book

  book

 5. ZUŠČÁKOVÁ, Miroslava. Dopady tvorby a využívania bezpečnostných opatrení (systémov)na účtovnú jednotku : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2018. 56 s.
  book

  book

 6. SOTÁKOVÁ, Michaela. Postavenie a úlohy personálneho lízingu (z hľadiska agentúry a účtovnej jednotky) : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2018. 55 s.
  book

  book

 7. KOVALČÍK, Jozef. Kontrolné opatrenia a postupy pri odvetvovej, personálnej a výrobnej reštrukturalizácii podniku : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2018. 59 s.
  book

  book

 8. MAŠLONKOVÁ, Petronela. Význam dotácií a nenávratných finančných príspevkov a ich zobrazenie v účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2018. 33 s.
  book

  book

 9. MÁTÉOVÁ, Viktória. Kontrolná akcia zameraná na výrobný proces : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2017. 61 s.
  book

  book

 10. KERESZTESOVÁ, Ildikó. Kontrolná akcia zameraná na finančné účty : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2017. 62 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.