Search results

 1. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena et al. Angličtina pro samouky a jazykové kurzy. 1. vydání. Bratislava : AKTUELL, 2018. [322 s.] [17 AH]. ISBN 978-80-8172-044-4.
  book

  book

 2. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - BREVENÍKOVÁ, Daniela - LASKOVIČOVÁ, Tatiana. Angličtina pre samoukov a pre jazykové kurzy. Odborne posúdil: Geoffrey Broughton. [2.] uprav. a dopl. vyd. Bratislava : AKTUELL, 2016. 316 s. [17 AH]. Súčasťou publikácie sú 2 CD. ISBN 978-80-8172-015-4.
  Angličtina pre samoukov a pre jazykové kurzy

  book

 3. LASKOVIČOVÁ, Tatiana - ONDREJOVÁ, Zuzana. Príručka na prijímacie skúšky : anglický jazyk. Recenzent: Eva Stradiotová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 92 s. [3,97 AH]. ISBN 978-80-225-4060-5. [Copy count : 12, currently available 7, at library only 3]
  book

  book

 4. LASKOVIČOVÁ, Tatiana - ONDREJOVÁ, Zuzana. Príručka na prijímacie skúšky : anglický jazyk. Recenzentka Eva Stradiotová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 69 s. [3,08 AH]. ISBN 978-80-225-3576-2. [Copy count : 12, currently available 10, at library only 2]
  book

  book

 5. LASKOVIČOVÁ, Tatiana. Lisabonská stratégia: úloha vzdelania a viacjazyčnosti v budovaní znalostnej spoločnosti. In Cudzie jazyky v premenách času : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave konanej 4. júna 2010 pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave a 20. výročia založenia Ústavu jazykov EU v Bratislave. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. ISBN 978-80-89328-54-3, s. 137-140.
  article

  article

 6. BUČEK, Milan et al. Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky : záverečná správa o riešení projektu : doba riešenia 9/2008 - 6/2011. Bratislava, 2011. 8 s. APVV-0230-07.
  book

  book

 7. IVANIČKA, Koloman. European trends and our prospects and interests in integrating Europe. Preklad Tatiana Laskovičová. Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2010. 112 s. [5,55 AH]. ISBN 978-80-225-2938-9. [Copy count : 5, currently available 3, at library only 2]
  book

  book

 8. IVANIČKA, Koloman. Európske trendy a naše perspektívy a záujmy v integrujúcej sa Európe. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 112 s. [5,55 AH]. ISBN 978-80-225-2937-2. [Copy count : 5, currently available 3, at library only 2]
  book

  book

 9. Prolog: Approaches to searcing a post-crisis model. Do angl. prel. Tatiana Laskovičová. In Overcoming crisis - creation of the new model for socio-economic development of Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2882-5, s. 13-17.
  article

  article

 10. Does Slovakia need a new post-crisis model of socio-economic development? Do angl. prel. Tatiana Laskovičová. In Overcoming crisis - creation of the new model for socio-economic development of Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2882-5, s. 25-43.
  article

  article