Search results

 1. TAJTÁKOVÁ, Mária - ŽÁK, Štefan - FILO, Peter. The Lipstick effect and Outdoor Cultural Consumption in Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 6, s. 607-628. VEGA 1/0562/18.
  article

  article

 2. TAJTÁKOVÁ, Mária - NOVÁ, Jana - BEDŘICH, Ladislav. Marketing neziskových organizácií, športu a kultúry. Recenzenti: Jozef Kelemen, Radim Bačuvčík. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 194 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-407-4. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Marketing neziskových organizácií, športu a kultúry

  book

 3. MIKLOŠÍK, Andrej. [Spotrebiteľské správanie]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 30, s. 319-320. Recenzia na: Spotrebiteľské správanie / Kornélia Richterová, Dagmar Klepochová, Janka Kopaničová, Štefan Žák ; recenzovali: Júlia Lipianska, Mária Tajtáková. 1. vyd. - Bratislava : Sprint 2, 2015. - ISBN 978-80-89710-18-8.
  article

  article

 4. RICHTEROVÁ, Kornélia et al. Spotrebiteľské správanie. Recenzovali: Júlia Lipianska, Mária Tajtáková. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2015. 401 s. [22,89 AH]. VEGA 1/0652/10, VEGA 1/0418/11, VEGA 1/0612/12. ISBN 978-80-89710-18-8. [Copy count : 11, currently available 0, at library only 3, Length of Reservation Line 2]
  Spotrebiteľské správanie

  book

 5. STEHLÍKOVÁ, Beáta et al. International business IV : selected readings from international statistics and management. Volume 1. Reviewers: Juraj Sipko, Soňa Supeková. 1st ed. Nitra : ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. 162 s. [8,67 AH]. ITMS NFP26140230012. ISBN 978-80-89731-17-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. TAJTÁKOVÁ, Mária. Kultúra vs. ekonomika: Nevyriešená dilema. In Management challenges in the 21st century : managing the intangible: ethics and value changes in business, education and research : conference proceedings : [5th international research conference] : april 25, 2013, Bratislava. - Bratislava : [School of Management/Vysoká škola manažmentu v Trenčíne], 2013. ISBN 978-80-89306-20-6, s. 266-271. Available on Internet: <http://www.cutn.sk/Library/proceedings/mch_2013/editovane_prispevky/30.%20Tajt%C3%A1kov%C3%A1.pdf>
  article

  article

 7. TAJTÁKOVÁ, Mária. Is the arts participation sustainable during the times of economic recession? In Manažment v 21. storočí: problémy a východiská : udržateľnosť ako pohyblivý cieľ? Ekonomické, sociálne, kultúrne, etické a ekologické problémy v čase ekonomickej recesie : zborník recenzovaných príspevkov [z konferencie] : Bratislava, 25. apríl 2012. - Trenčín : [Vysoká škola manažmentu v Trenčíne], 2012. ISBN 978-80-89306-14-5, s. 41-48.
  article

  article

 8. TAJTÁKOVÁ, Mária - ŽÁK, Štefan - FILO, Peter. Shifts in audience development strategies in the times of economic crisis. In Megatrend Review : the international review of applied economics. - Belgrade : Megatrend University, 2012. ISSN 1820-4570, 2012, vol. 9, no. 1, pp. 125-139. Available on Internet: <http://megatrendreview.naisbitt.edu.rs/files/pdf/SR/Megatrend%20Revija%20vol%2009-1-2012.pdf>
  article

  article

 9. PALENČÁROVÁ, Jana. Manažment v 21. storočí: problémy a východiská : udržateľnosť ako pohyblivý cieľ? Ekonomické, sociálne, kultúrne, etické a ekologické problémy v čase ekonomickej recesie : zborník recenzovaných príspevkov [z konferencie] : Bratislava, 25. apríl 2012 [elektronický zdroj]. Trenčín : [Vysoká škola manažmentu v Trenčíne], 2012. CD-ROM [500 s.]. VEGA 1/0461/12, VEGA 1/0893/12. ISBN 978-80-89306-14-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 10. KOPANIČOVÁ, Janka. [Marketing kultúry]. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava ; Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2012. ISSN 1337-4990, 2012, roč. 6, č. 1, s. 117-118. Recenzia na: Marketing kultúry: Ako osloviť a udržať si publikum / Mária Tajtáková a kolektív. - Bratislava : Eurokódex, 2010. - ISBN 978-80-89447-29-9.
  article

  article