Search results

 1. ADAMCOVÁ, Monika. Medzinárodné lodné spoločnosti v cestovnom ruchu (problematika zamestnancov v lodnej spoločnosti Celebrity Cruises) : diplomová práca. Školiteľ: Mária Pachingerová. Bratislava, 2016. 75 s.
  book

  book


 2. PACHINGEROVÁ, Mária. Personálny kontroling v podniku cestovného ruchu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2016. ISSN 1337-9313, 2016, roč. 8, č. 1, s. 25-41 online.
  article

  article


 3. PACHINGEROVÁ, Mária et al. Kontroling podnikov cestovného ruchu. Recenzenti: Anna Michálková, Mária Nedorostová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 295 s. [16,52 AH]. ISBN 978-80-225-4231-9. [Copy count : 12, currently available 1, at library only 4]
  book

  book


 4. HARCSA, Krisztina. Multiplikačné efekty cestovného ruchu na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Mária Pachingerová. Bratislava, 2015. 57 s.
  book

  book


 5. PÁLEŠOVÁ, Lucia. Uplatňovanie sociálnej politiky štátu v cestovnom ruchu na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Mária Pachingerová. Bratislava, 2015. 88 s.
  book

  book


 6. KOVAČICOVÁ, Zuzana. Možnosti rovnovážneho rozvoja vidieka Slovenska vo vzťahu cestovný ruch vs. poľnohospodárstvo : diplomová práca. Školiteľ: Mária Pachingerová. Bratislava, 2015. 80 s.
  book

  book


 7. FARKAS, Viktor. Uplatňovanie vnútornej politiky štátu v cestovnom ruchu na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Mária Pachingerová. Bratislava, 2015. 82 s.
  book

  book


 8. PACHINGEROVÁ, Mária. Starnutie populácie Slovenska a výzvy pre cestovný ruch. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4199-2, s. 149-162 CD-ROM.
  article

  article


 9. PLANKOVÁ, Kristína. Letná turistika na Slovensku a možnosti urýchlenia jej rozvoja : diplomová práca. Školiteľ: Mária Pachingerová. Bratislava, 2014. 70 s.
  book

  book


 10. VALIČKOVÁ, Mária. Súčasnosť a perspektívy spolupráce Slovenska v cestovnom ruchu v rámci krajín V4 : diplomová práca. Školiteľ: Mária Pachingerová. Bratislava, 2014. 72 s.
  book

  book