Search results

 1. MEGYESIOVÁ, Silvia. [Demografia podnikov]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 3, s. 37-38 online. Recenzia na: Demografia podnikov : teoretické aspekty a empíria / Mária Vojtková a kolektív ; recenzenti: Silvia Megyesiová, Ružena Pardelová. 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2016. - ISBN 978-80-7560-028-8.
  article

  article

 2. VOJTKOVÁ, Mária et al. Demografia podnikov : teoretické aspekty a empíria. Recenzenti: Silvia Megyesiová, Ružena Pardelová. 1. vyd. Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2016. 252 s. [19,6 AH]. Edice monografie. VEGA 1/0501/14. ISBN 978-80-7560-028-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Teoretické a praktické aspekty podniku z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0501/14. 2. časť. Editor: Mária Vojtková ; recenzenti: Martina Lubyová, Ružena Pardelová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 99 s. [3,8 AH]. VEGA 1/0501/14. ISBN 978-80-225-4173-2. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 4. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Analýza počtu zaniknutých podnikov na Slovensku v rokoch 2008-2013. In Teoretické a praktické aspekty podniku z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0501/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4173-2, s. 21-32. VEGA 1/0501/14.
  article

  article

 5. HURBÁNKOVÁ, Ľubica - SODOMOVÁ, Eva. Analýza zmien v štruktúre ekonomických subjektov v jednotlivých krajoch Slovenska. In Teoretické a praktické aspekty podniku z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0501/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4173-2, s. 33-45. VEGA 1/0501/14.
  article

  article

 6. ŠOLTÉS, Erik - KOTLEBOVÁ, Eva. Miera vzniku podnikov v SR v rokoch 2007 až 2012. In Teoretické a praktické aspekty podniku z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0501/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4173-2, s. 46-57. VEGA 1/0501/14.
  article

  article

 7. ŠOLTÉS, Erik - KOTLEBOVÁ, Eva. Miera zániku podnikov v SR v rokoch 2007 až 2012. In Teoretické a praktické aspekty podniku z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0501/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4173-2, s. 58-70. VEGA 1/0501/14.
  article

  article

 8. VOJTKOVÁ, Mária - DÚŽIK, Ondrej. Vývoj miery vzniku a zániku podnikov na Slovensku podľa SK NACE. In Teoretické a praktické aspekty podniku z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0501/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4173-2, s. 71-86. VEGA 1/0501/14.
  article

  article

 9. VOJTKOVÁ, Mária. Zamestnanosť z pohľadu vzniku a zániku podnikov na Slovensku podľa SK NACE. In Teoretické a praktické aspekty podniku z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0501/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4173-2, s. 87-99. VEGA 1/0501/14.
  article

  article

 10. BOLGÁČ, Ján - SIVAŠOVÁ, Daniela. Demografia podnikov Slovenska z pohľadu právnej formy vlastníctva podnikov. In Teoretické a praktické aspekty podniku z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0501/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4173-2, s. 6-20. VEGA 1/0501/14.
  article

  article