Search results

 1. PINTÉROVÁ, Eva. Banková únia: problémy finančnej stability : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Gonda. Bratislava, 2020. 47 s.
  book

  book

 2. BRZICA, Daneš et al. Atraktivita územia a mobilita talentov : veľké mestá priťahujú talenty. Recenzenti: Edita Nemcová, Vladimír Gonda. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 175 s. VEGA 2/0138/18. ISBN 978-80-7144-320-9. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 3. GONDA, Vladimír - ADAMOVSKÝ, Peter. Conference of the Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Sciences and the Rectorate of the University of Economics in Bratislava. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 1, s. 107-112.
  article

  article

 4. HOŠOFF, Boris et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Recenzenti: Vladimír Gonda, Vladimír Mařík. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 254 s. VEGA 2/0167/19, VEGA 2/0002/19, VEGA 2/0007/19, VEGA 2/0182//17. ISBN 978-80-7144-314-8. [Copy count : 4, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 5. GONDA, Vladimír. Friedmanova interpretácia Phillipsovej krivky. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 77-82 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  article

  article

 6. GONDA, Vladimír. Koncepcia inovačných systémov a iniciatívy Európskej únie v oblasti inovácií. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 83-87 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  article

  article

 7. GONDA, Vladimír. Plnenie cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti inteligentného rastu v Európskej únii a v Slovenskej republike. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 94-98 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  article

  article

 8. GONDA, Vladimír. Perspektivy rasširenija Jevropejskogo Sojuza i jevrozony. In Obščestvennaja geografija v menjajuščemsja mire: fundamentaľnyje i prikladnyje issledovanija. Meždunarodnaja naučna konferencija Assambleji Associjaciji rossijskich geografov-obščestvovedov (ARGO). Obščestvennaja geografija v menjajuščemsja mire: fundamentaľnyje i prikladnyje issledovanija : materijaly v ramkach X meždunarodnoj naučnoj konferenciji Assambleji Associjaciji rossijskich geografov-obščestvovedov (ARGO), 17-22 sentjabrja 2019 g., (Kazaň, Rossija). - Kazaň : Izdateľstvo Kazanskogo Universiteta, 2019. ISBN 978-5-00130-199-8, s. 305-308. VEGA 1/0393/16.
  article

  article

 9. GONDA, Vladimír. Hrozba deflácie a netradičné nástroje menovej politiky Európskej centrálnej banky v pokrízovom období. In Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4663-8, s. 45-52 online. VEGA 1/0246/16 (50%), VEGA 1/0393/16 (50%).
  article

  article

 10. GONDA, Vladimír. Inovačný rozvoj na Slovensku – vybrané problémy a úlohy. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 88-93 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  article

  article