Search results

 1. BUJNOVSKÝ, Radoslav - MALÍK, Peter - ŠVASTA, Jaromír. Odhad rizika difúzneho znečistenia podzemných vôd dusíkom z poľnohospodárstva. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X, 2015, roč. 58, č. 1-2, s. 28-31.
  article

  article


 2. MALÍK, Peter. Zmena v oceňovaní nehnuteľností - prechod od administratívnej ceny k vyjadreniu ich všeobecnej (teda trhovej) ceny. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2004. ISSN 1335-9568, 2004, roč. 11, č. 6-7, s. 188-192.
  article

  article


 3. MALÍK, Peter. Komentár k vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 255/2000 Z.z. o stanovení hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku. In Mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2000. ISSN 1335-9568, 2000, roč. 7, č. 28, s. 141-183.
  article

  article


 4. GREŇO, Jozef - MALÍK, Peter - KUBICA, Milan. Stanovenie hodnoty podniku : na účely zákona o konkurze a vyrovnaní, Obchodného zákonníka, Exekučného zákona. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2000. [207] s. ISBN 80-8057-287-9.
  book

  book