Search results

 1. STRADIOTOVÁ, Eva - ZSAPKOVÁ, Eleonóra - PAŠKOVÁ, Hana. Počúvanie s porozumením s podporou technológií. In Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1420-2, s. 141-156 [1 AH]. KEGA 005EU-4/2018.
  article

  article

 2. LACKOVÁ, Alica - ZSAPKOVÁ, Eleonóra. New Products and Their Launching on the Food Market. In Marketing and Market Facing Product and Technological Innovations : Monograph. - Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2018. ISBN 978-83-63978-75-4, pp. 110-134 [1,28 AH]. VEGA 1/0670/16.
  article

  article

 3. ZSAPKOVÁ, Eleonóra. Teoretické a praktické aspekty počúvania s porozumením a akademického počúvania. In Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1420-2, s. 157-171 [1,07 AH].
  article

  article

 4. PAŠKOVÁ, Hana - ZSAPKOVÁ, Eleonóra. Importance of students` feedback for the effectiveness of business English courses. In Lingua viva. - České Budějovice : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2017. ISSN 1801-1489, 2017, č. 24, s. 9-23.
  article

  article

 5. PAŠKOVÁ, Hana - ZSAPKOVÁ, Eleonóra. Contribution of new technologies in teaching business English. In English for specific purposes world. - St. Petersburg : TransEarl Company Limited, 2017. ISSN 1682-3257, 2017, vol. 19, no. 54, [pp. 1-20] online.
  article

  article

 6. PAŠKOVÁ, Hana - ZSAPKOVÁ, Eleonóra. Analýza potrieb študentov v kurzoch obchodnej angličtiny. In Didaktické stratégie pri výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1344-1, s. 59-76 [2,08 AH].
  article

  article

 7. PAŠKOVÁ, Hana - ZSAPKOVÁ, Eleonóra. Dôležitosť spätnej väzby v kurzoch odborného anglického jazyka. In Didaktické stratégie pri výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1344-1, s. 77-91 [2,04 AH].
  article

  article

 8. BROKEŠOVÁ, Zuzana et al. Ekonomické a spoločenské súvislosti informačnej nerovnováhy na poistnom trhu : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0849/15 : doba riešenia od 1/2015 do 12/2017. 1. vyd. Bratislava, 2017. 13 s. VEGA 1/0849/15.
  book

  book

 9. ZSAPKOVÁ, Eleonóra - PAŠKOVÁ, Hana. Different aspects of teaching business english. In Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii : sbornik naučnych trudov. - Saratov : Povolžskij institut upravlenija im. P. A. Stolypina, 2017. ISSN 1995-0500, s. 135-140.
  article

  article

 10. PASTORÁKOVÁ, Erika et al. Contribution to the research for adequate and sustainable pensions - the study of the Slovak Republic and the Czech Republic. - Registrovaný: Web of Science. In European financial systems 2016. International scientific conference. European financial systems 2016 : proceedings of the 13th international scientific conference : June 27-28, 2016 Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk university, 2016. ISBN 978-80-210-8308-0, p. 556-563. VEGA 1/0431/14, VEGA 1/0849/15.
  article

  article