Search results

 1. GIRAŠEK, Jakub. Komparatívna analýza finančného hospodárstva miest a obcí v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2019. 84 s.
  book

  book

 2. RENDEK, Peter. Historiografia vývoja municipálnych rozpočtov v období od existencie Rakúsko – Uhorska po súčasnosť : diplomová práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2019. 71 s.
  book

  book

 3. BALÁŽI, Peter. Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v čase existencie Rakúsko - Uhorska a 1. Československej republiky. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 1, s. 1-16 online.
  article

  article

 4. KOCÚREK, Martin. Komplexná monografia mapujúca vývoj financií na území Slovenska. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 2, s. 220-223. Recenzia na: Historiografia financií na území Slovenska / Peter Baláži a kolektív ; recenzovali: Peter Žeňuch, Matej Boór, Juraj Zelezník. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - ISBN 978-80-7552-484-3.
  article

  article

 5. BALÁŽI, Peter. Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-21 online.
  article

  article

 6. BALÁŽI, Peter. Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-16 online.
  article

  article

 7. FEKETEOVÁ, Petra. Osobnosti dejín financií obdobia existencie Rakúsko – Uhorskej monarchie : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2018. 52 s.
  book

  book

 8. BREHOVSKÝ, Mário. Rozpočty miest a obcí v období prvej Československej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2018. 43 s.
  book

  book

 9. HODÚL, Michal. Analýza rozpočtu vybranej rozpočtovej kapitoly u nás a v krajine Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2018. 59 s.
  book

  book

 10. CAPIAKOVÁ, Darina. Osobnosti dejín financií obdobia existencie prvej Československej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Baláži. Bratislava, 2018. 41 s.
  book

  book