Search results

 1. DROZD, Marián. Zdaňovanie príjmov z príležitostných činností. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 6, s. 46-52.
  article

  article

 2. DROZD, Marián. Kapitálový fond z príspevkov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 13, s. 4-17.
  article

  article

 3. DROZD, Marián. Daňové a nedaňové výdavky. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 15, s. 43-90.
  article

  article

 4. DROZD, Marián. Diskriminácia dôchodcov pri platení preddavkov na daň. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1336-426X, 2018, roč. 15, č. 11, s. 64-66.
  article

  article

 5. JARINKOVIČOVÁ, Valéria - DROZD, Marián - SEKEROVÁ, Ľubica. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017 : praktická príručka pre účtovníkov : fyzické osoby : právnické osoby : subjekty verejnej správy a územnej samosprávy : rozpočtové a príspevkové organizácie. Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. 320 s. ISBN 978-80-8186-013-3. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 6. DROZD, Marián. Dokumentačná povinnosť o transferovom oceňovaní v kontexte aktuálnych zmien. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 6, s. 60-63.
  article

  article

 7. DROZD, Marián. Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2017. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 14, s. 70-85.
  article

  article

 8. JARINKOVIČOVÁ, Valéria - DROZD, Marián - SEKEROVÁ, Ľubica. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2016 : praktická príručka pre účtovníkov : fyzické osoby : právnické osoby : subjekty verejnej správy a územnej samosprávy : rozpočtové a príspevkové organizácie. Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. 284 s. ISBN 978-80-8186-004-1. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2016

  book

 9. DROZD, Marián. Daňová sústava v SR a jej vplyv na účtovníctvo. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 11, s. 58-68.
  article

  article

 10. DROZD, Marián. Daňová kontrola. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-0897, 2016, roč. 21, č. 13, s. 5-43.
  article

  article