Search results

 1. LEŠTIANSKA, Paulína. Marketing nákupného centra Aupark Bratislava : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2018. 102 s.
  book

  book


 2. Sprievodca štúdiom na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2018/2019. Zostavili: Zuzana Francová, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 157 s. ISBN 978-80-225-4523-5. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book


 3. MUŽILOVÁ, Lenka. Marketingové nástroje v obchodnom reťazci Kaufland Liptovský Mikuláš : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2017. 81 s.
  book

  book


 4. VRABCOVÁ, Zuzana. Návrh online marketingovej stratégie pre Hostel Folks : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2017. 80 s.
  book

  book


 5. SMETANA, Štefan. Marketingové prostredie spoločnosti Výskumný ústav zváračský - priemyselný inštitút SR : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2017. 95 s.
  book

  book


 6. POLÁČKOVÁ, Adriana. Vernostné programy v maloobchode : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2017. 81 s.
  book

  book


 7. TOMÁNEK, Adrián. Marketingový mix spoločnosti St. Nicolaus - trade, a.s : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2017. 76 s.
  book

  book


 8. Sprievodca štúdiom na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2017/2018. Zostavili: Zuzana Francová, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 176 s. ISBN 978-80-225-4407-8. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book


 9. TONKOVIČOVÁ, Michaela. Marketing obchodného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2017. 112 s.
  book

  book


 10. KITA, Jaroslav et al. Marketing. Recenzovali: Ferdinand Daňo, Róbert Štefko. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 424 s. [28 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-550-7. [Copy count : 26, currently available 0, at library only 3]
  Marketing

  book