Search results

 1. HARUMOVÁ, Anna. Výber vhodného modelu ohodnotenia pri stanovení hodnoty podniku. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 33-45 online. KEGA 025EU-4/2018.
  article

  article

 2. HARUMOVÁ, Anna. Correct Application of Transfer Pricing and Impact on Business Reporting. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 1, s. 68-88 online. KEGA 025EU-4/2018.
  article

  article

 3. HARUMOVÁ, Anna - KOVÁČ, Branislav. Contributions to Other Capital Funds as the Form of Financing for Businesses Through Own Funds (Equity) - Legal, Accounting and Tax Aspect. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 279-290 online. VEGA 1/0007/19.
  article

  article

 4. LONDÁK, Ján. Diskonty a prémie v ohodnocovaní podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 144 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. DOBOŠOVÁ, Miroslava. Holdingová štruktúra ako nástroj riadenia podniku : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 67 s.
  book

  book

 6. ĎURAK, Pavol. Stanovenie hodnoty synergických efektov pri zlučovaní podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 68 s.
  book

  book

 7. HOTÁRYOVÁ, Katarína. Aplikácia komparatívnych modelov pri transferovom oceňovaní : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 60 s.
  book

  book

 8. KISSOVÁ, Szilvia. Vplyv daňového systému na rozvoj podnikania : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 73 s.
  book

  book

 9. KRIDLA, Jaroslav. Stanovenie hodnoty ušlého zisku : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 71 s.
  book

  book

 10. HARUMOVÁ, Anna. The Issue of Deferred Taxes and Their Impact on the Company's Dividend Policy. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 206-223 online. KEGA 025EU-4/2018.
  article

  article