Search results

 1. SUŠIENKA, Peter. Privatizácia štátneho majetku v Slovenskej republike v období 1993-2015 : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2021. 59 s.
  book

  book

 2. VÁRHEGYIOVÁ, Viktória. Zdroje produktivity firiem : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2021. 42 s.
  book

  book

 3. ZACHORECOVÁ, Kristína. Faktory konkurencieschopnosti ekonomík : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2021. 51 s.
  book

  book

 4. HAIDYM, Tetiana. Effect of Merges and Acquisitions on Financial Performance of Corporations : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2021. 65 s.
  book

  book

 5. ABDYROVA, Aidana. Causes of Debt Crisis : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2021. 62 s.
  book

  book

 6. KASALA, Matúš. Fundamentálna analýza akcií : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2021. 79 s.
  book

  book

 7. KOHÚTOVÁ, Barbora. Analysis of Factors Influencing the Real Exchange Rate and Its Volatility : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2021. 45 s.
  book

  book

 8. ŠVAGERKOVÁ, Pavla Mária. Hybné sily rastu celkovej produktivity faktorov : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2021. 71 s.
  book

  book

 9. TOVKAN, Viktoriia. Analýza priamych zahraničných investícií v ukrajinskej ekonomike : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2021. 71 s.
  book

  book

 10. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Ekonomické efekty životného cyklu automobilov v SR. In Progresívne technológie zhodnocovania odpadov v automobilovom priemysle. - Bratislava : Spektrum STU, 2021. ISBN 978-80-553-3867-5, s. 30-65. UNIVNET 0201/0082/19.
  article

  article