Search results

 1. KRČ, Miroslav - URBAN, Rudolf. Teoretické a metodologické východiska analýzy vlivu vojenských výdajů na ekonomický vývoj. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 1, s. 45-60.
  article

  article

 2. KRČ, Miroslav - AL-MADHAGI, Gamil. Ekonomická bezpečnost jako zdroj mezinárodní spolupráce. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2008. ISSN 0013-3035, 2008, roč. 56, č. 9, s. 892-911.
  article

  article

 3. KRČ, Miroslav. Czech perspective of the development of defence economy, military economy in developed industrial countries, and military economy within the Marxist paradigm 1950-2000. In Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2002. ISSN 0013-3035, 2002, roč. 50, č. 6, s. 989-1004.
  article

  article

 4. KRČ, Miroslav. Vojenská výroba a její specifika. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2001. ISSN 1213-2446, 2001, roč. 1, č. 4, s. 32-42.
  article

  article

 5. KRČ, Miroslav. Nástin dějin ekonomiky obrany. Praha : Ministerstvo obrany ČR - AVIS, [2001]. 210 s. ISBN 80-7278-100-6. [Copy count : 4, currently available 4, at library only 0]
  book

  book

 6. KRČ, Miroslav. Vojenská produkce v odvětvích strojírenské výroby USA. In Ekonomický časopis = Journal of economics, 1992, roč. 40, č. 5, s. 375-386.
  article

  article

 7. KRČ, Miroslav - KUBIK, Oto. Ekonomie : Vstupní kurs. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1992. 223 s. ISBN 80-206-0328-X. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book