Search results

 1. KOPUNÍKOVÁ, Simona. Ekonomický význam kúpeľníctva : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2018. 80 s.
  book

  book

 2. ŠIMUNKOVÁ, Adriána. Riadenie slovenského kúpeľníctva : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2018. 96 s.
  book

  book

 3. ŠOKA, Daniel. Kúpeľný a hotelový wellness vo vzájomnej komparácii : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2018. 78 s.
  book

  book

 4. FÜZYOVÁ, Simona. Potenciál rozvoja cestovného ruchu v zaniknutých kúpeľoch : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2018. 86 s.
  book

  book

 5. ELIAŠOVÁ, Darina. V krajine ohňa a ľadu. In Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - Bratislava : Kultúrno-literárna akadémia, 2018. ISSN 0862-5999, roč. 31, č. 29-30, s. 5.
  article

  article

 6. ELIAŠOVÁ, Darina. Termálne pramene v koncepte rozvoja cestovného ruchu na Islande. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 28-45.
  article

  article

 7. BENEDEKOVÁ, Rebeka. Komercializácia slovenského kúpeľníctva : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2017. 66 s.
  book

  book

 8. HRUBANOVÁ, Sandra. Hodnotenie slovenského kúpeľníctva z aspektu starostlivosti o zdravie ľudí : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2017. 67 s.
  book

  book

 9. UHRINCOVÁ, Simona. Špecifiká podnikania kúpeľných podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2017. 60 s.
  book

  book

 10. VAVRINCOVÁ, Denisa. Propagácia Slovenskej republiky prostredníctvom kúpeľníctva : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2017. 77 s.
  book

  book