Search results

 1. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Vplyv nepriamych daní na spotrebu : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0317/08 : doba riešenia 01/2008 - 12/2010. Bratislava, 2010. 10 s. VEGA 1/0317/08.
  book

  book

 2. JANÍČKOVÁ, Mária. Analýza daňovej sústavy v SR s dôrazom na daňové úniky a problémy kontrolnej činnosti daňových úradov : bakalárska práca. Školiteľ: Stanislav Konrád. Bratislava, 2010. 39 s.
  book

  book

 3. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Vplyv nepriamych daní na spotrebu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 194 s. [9,874 AH]. VEGA 1/0317/08. ISBN 978-80-225-2991-4. [Copy count : 7, currently available 4, at library only 3]
  book

  book

 4. KONRÁD, Stanislav. Financovanie obnovy národných kultúrnych pamiatok, so zreteľom na obnovu Bratislavského hradu : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce J. Husár. Bratislava, 1989. 45 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book