Search results

 1. TOMAN, Marian - KITA, Pavol - PRÍLEPOK, Ján. GIS as a decision-making tool for small businesses in the retailing. - Registrovaný: Scopus. In INPROFORUM 2015. International scientific conference. INPROFORUM 2015 : proceedings of the 9th international scientific conference Inproforum : České Budějovice, November 5-6, 2015. - České Budějovice : Faculty of Economics, University of South Bohemia in České Budějovice, 2015. ISBN 978-80-7394-536-7, pp. 193-198. VEGA 1/0282/15.
  article

  article

 2. ZUZÁK, Roman. Strategické řízení podniku. Praha : Grada Publishing, 2011. 172 s. Expert. ISBN 978-80-247-4008-9. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  Strategické řízení podniku

  book

 3. ZUZÁK, Roman - KÖNIGOVÁ, Martina. Krizové řízení podniku. 2. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha : Grada Publishing, 2009. 253 s. Expert. ISBN 978-80-247-3156-8. [Copy count : 10, currently available 2, at library only 8]
  Krizové řízení podniku

  book

 4. ZUZÁK, Roman - KÖNIGOVÁ, Martina. Může se podnik připravit na krizi? In Controlling : aktuální informace ze světa controllingu a systémů podporujících manažerské rozhodování. - Praha : Point Consulting, 2009. ISSN 1801-6251, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 5 - 6.
  article

  article

 5. ZUZÁK, Roman - RYMEŠOVÁ, Pavla. Managerial competencies in tackling an acute company crisis. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2008. ISSN 0139-570X, 2008, vol. 54, no. 3, s. 125-128. Available on Internet: <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/01078.pdf>
  article

  article

 6. ZUZÁK, Roman - JIROVSKÁ, Eliška. Comparative analysis of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2007. ISSN 0139-570X, 2007, vol. 53, no. 10, s. 479-482. Available on Internet: <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/00394.pdf>
  article

  article

 7. ZUZÁK, Roman. Současnost a trendy vysokoškolského vzdělávání. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2006. ISSN 0026-8720, Červen 2006, roč. 41, č. 6, s. 6-7.
  article

  article

 8. ZUZÁK, Roman. Company crisis as opportunity. In Agricultural economics : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2006. ISSN 0139-570X, 2006, vol. 52, no. 12, s. 574-577. Available on Internet: <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/58083.pdf>
  article

  article

 9. ZUZÁK, Roman - KÖNIGOVÁ, Martina. Krizová výbava manažera. In Moderní řízení : měsíčník Hospodářských novin. - Praha : Economia, 2005. ISSN 0026-8720, Červen 2005, roč. 40, č. 6, s. 76-77.
  article

  article

 10. HORALÍKOVÁ, Marie - ZUZÁK, Roman. Role of talents in the development of agribusiness organisations. In Agricultural economics : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2005. ISSN 0139-570X, 2005, vol. 51, no. 6, s. 265-270. Available on Internet: <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/58266.pdf>
  article

  article