Search results

 1. HENNYEYOVÁ, Klára - HAMÁŠOVÁ, Katarína - GERHÁTOVÁ, Galina. Ekonomické aspekty informačnej bezpečnosti a analýza rizík. In Improving performance of agriculture and the economy : challenges for management and policy. International scientific conference. International scientific days 2014 : improving performance of agriculture and the economy : challenges for management and policy : proceedings of reviewed articles of [13th] international scientific conference : may 21 -23, 2014, High Tatras, Slovak Republic. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2014. ISBN 978-80-552-1187-9, s. 56-63 CD-ROM.
  article

  article

 2. HENNYEYOVÁ, Klára - HAMÁŠOVÁ, Katarína - VIRÁGH, Roderik. Informačná bezpečnosť a budovanie bezpečnostnej politiky v podnikoch. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2013. ISSN 1336-7773, 2013, č. 1, s. 7-11.
  article

  article

 3. HENNYEYOVÁ, Klára - DEPEŠ, Peter. Analysis of the exploitation of information and communication technologies in the agri-food sector companies. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2010. ISSN 0139-570X, 2010, vol. 56, no. 9, s. 403-408.
  article

  article

 4. UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2009 (Univerzitné informačné systémy) : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Nitra 25.-27. november 2009. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 244 s. ISBN 978-80-552-0309-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2009 (Univerzitné informačné systémy) : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie, Nitra, 25.-27. november 2009. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 41 s. ISBN 978-80-552-0311-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. HENNYEYOVÁ, Klára - ŠAJBIDOROVÁ, Mária. Informačné a komunikačné technológie v práci manažérov v agropotravinárskom sektore. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007. ISSN 1335-2571, 2007, roč. 10, č. 1, s. 21-23. Available on Internet: <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2007/1/>
  article

  article

 7. HENNYEYOVÁ, Klára. Selected aspects of e-business development. In Agricultural economics : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2006. ISSN 0139-570X, 2006, vol. 52, no. 8, s. 385-388. Available on Internet: <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/58050.pdf>
  article

  article

 8. KRETTER, Anton - HENNYEYOVÁ, Klára. Marketingové informácie poľnohospodárskeho podniku. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2006. ISSN 1335-6186, 2006, roč. 6, č. 4, s. 13-17.
  article

  article

 9. HENNYEYOVÁ, Klára. Internet as an important element of the information society and e-business development. In Agricultural economics : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2005. ISSN 0139-570X, 2005, vol. 51, no. 8, s. 369-372. Available on Internet: <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/58285.pdf>
  article

  article

 10. HENNYEYOVÁ, Klára - OKENKA, Imrich. Selected aspects of development of the information society in the enlargement process of the European Union. In Agricultural economics : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2004. ISSN 0139-570X, 2004, vol. 50, no. 8, s. 349-352. Available on Internet: <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/58760.pdf>
  article

  article