Search results

 1. SAKÁLOVÁ, Katarína. [Finančná matematika v Exceli]. In Quark : magazín o vede a technike. - Bratislava : Perfekt, 2010. ISSN 1335-4000, február 2010, roč. 16, č. 2, s. 39. Recenzia na: Finančná matematika v Exceli / Vladimír Huťka, František Peller. - Bratislava : Iura Edition, 2007. - ISBN 978-80-8078-143-9.
  article

  article

 2. HUŤKA, Vladimír - PELLER, František. Finančná matematika v Exceli. 5. uprav. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2010. 192 s. [11 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-320-4. [Copy count : 7, currently available 2, at library only 2]
  Finančná matematika v Exceli

  book

 3. HORÁKOVÁ, Galina - HUŤKA, Vladimír. Teória pravdepodobnosti. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 237 s. [14,719 AH]. ISBN 978-80-225-2888-7. [Copy count : 9, currently available 5, at library only 4]
  book

  book

 4. KALINOVÁ, Eva. Matematika pre manažérov : zbierka úloh. Bratislava : Iura Edition, 2008. 118 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-225-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Matematika pre manažérov

  book

 5. HUŤKA, Vladimír - PELLER, František. Finančná matematika v Exceli. 4. preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2007. 192 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-143-9. [Copy count : 11, currently available 9, at library only 2]
  book

  book

 6. STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Numerické metódy odhadu pravdepodobnosti krachu poisťovne : dizertačná práca. Škol. Vladimír Huťka. Bratislava, 2006. 130 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Numerické metódy odhadu pravdepodobnosti krachu poisťovne. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2006. ISSN 1336-3514, 2006, roč. 4, č. 2, s. 147-148.
  article

  article

 8. HUŤKA, Vladimír. Teória pravdepodobnosti 2. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 204 s. ISBN 80-225-2040-3. [Copy count : 10, currently available 9, at library only 1]
  book

  book

 9. DÁVID, Arnold - HUŤKA, Vladimír. Modelovanie vo finančnej matematike. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2004. ISSN 0323-262X, 2004, roč. 33, č. 1, s. 32-38.
  article

  article

 10. HUŤKA, Vladimír - PELLER, František. Finančná matematika v Exceli. 3. preprac. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2004. 192 s. Ekonóm. ISBN 80-8078-003-X. [Copy count : 12, currently available 10, at library only 2]
  book

  book