Search results

 1. GOROĽOVÁ, Otília. Vývoj dôchodkových systémov vo vybraných krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 41 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 2. ČIŠOVSKÁ, Natália. Vplyv zaistenia na hospodársky výsledok komerčných poisťovní : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 2 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 3. ŠAMUDOVSKÁ, Katarína. Vývoj dôchodkového poistenia v krajinách V4 a Ukrajiny : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 71 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 4. RUŽINSKÁ, Slavka. Vývoj pozície poisťovne Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. na poistnom trhu v období 2006 až 2013 : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 67 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 5. PRISLUPČÁKOVÁ, Ivana. Poistenie majetku podnikateľského subjektu Drobec - Žeriavy, s.r.o : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 67 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 6. MAČUGOVÁ, Zuzana. Zhodnotenie vybraných bankových produktov pre podnikateľov prostredníctvom portfóliových metód : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 73 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 7. LELIČOVÁ, Ľuboslava. Zhodnotenie finančnej situácie vybraných komerčných bánk : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 66 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 8. HARVANOVÁ, Denisa. Poistenie podnikateľských subjektov ako súčasť manažmentu : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 74 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 9. GAŠPAR, Marek. Zhodnotenie finančnej situácie vybraných komerčných bánk : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 77 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 10. ČUCHRANOVÁ, Martina. Poistná ochrana majetku podniku Pekáreň Anna Mižovová : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 63 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book