Search results

 1. PUKALA, Ryszard - KAFKOVÁ, Eva. Development of commercial insurance in the Slovak Republic, Poland and Ukraine in the period 2004-2012. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 3, s. 285-306. VEGA 1/0519/12.
  article

  article


 2. ČIŠOVSKÁ, Natália. Vplyv zaistenia na hospodársky výsledok komerčných poisťovní : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 2 s.
  book

  book


 3. GOROĽOVÁ, Otília. Vývoj dôchodkových systémov vo vybraných krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 41 s.
  book

  book


 4. GAŠPAR, Marek. Zhodnotenie finančnej situácie vybraných komerčných bánk : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 77 s.
  book

  book


 5. ŠAMUDOVSKÁ, Katarína. Vývoj dôchodkového poistenia v krajinách V4 a Ukrajiny : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 71 s.
  book

  book


 6. ČAČKO, Jaroslav. Vývoj životného poistenia v Slovenskej republike ako súčasť dôchodkového zabezpečenia : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 61 s.
  book

  book


 7. HARVANOVÁ, Denisa. Poistenie podnikateľských subjektov ako súčasť manažmentu : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 74 s.
  book

  book


 8. LELIČOVÁ, Ľuboslava. Zhodnotenie finančnej situácie vybraných komerčných bánk : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 66 s.
  book

  book


 9. ČUCHRANOVÁ, Martina. Poistná ochrana majetku podniku Pekáreň Anna Mižovová : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 63 s.
  book

  book


 10. PRISLUPČÁKOVÁ, Ivana. Poistenie majetku podnikateľského subjektu Drobec - Žeriavy, s.r.o : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2014. 67 s.
  book

  book