Search results

 1. SCHULTZOVÁ, Anna. Výber opatrení a nástrojov EÚ so zameraním na elimináciu daňových únikov a daňových podvodov. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4596-9, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  article

  article

 2. KUŠNÍR, Peter. Selected Theoretical Aspects of Company Valuation. In Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. - Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. ISBN 978-83-944614-9-2, pp. 10-46 [2,15 AH ]. [ITMS 26240120032], [VEGA 1/0443/15].
  article

  article

 3. IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Economic and Social Processes in the Society Reflected in Tax Administration in Slovakia. In Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. - Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. ISBN 978-83-944614-9-2, pp. 75-100 [1,28 AH]. [ITMS26240120032], [VEGA 1/0443/15].
  article

  article

 4. RABATINOVÁ, Marcela. Economic and Social Processes in the Society Reflected in Tax Instruments (Case II - Value Added Tax in Slovakia). In Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. - Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. ISBN 978-83-944614-9-2, pp. 124-147 [1,24 AH]. [ITMS 26240120032], [VEGA 1/0443/15].
  article

  article

 5. ĎURAJKA, Matej. Vplyv daňového systému na tvorbu nových pracovných príležitostí : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2019. 79 s.
  book

  book

 6. DVORANOVÁ, Andrea. Efektívnosť výberu daní v regiónoch Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2019. 69 s.
  book

  book

 7. GÁLIKOVÁ, Patrícia. Prístupy štátu a EÚ zamerané na efektívnejší výber daní : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2019. 81 s.
  book

  book

 8. HOJOVÁ, Elena. Motivačná funkcia daní : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2019. 67 s.
  book

  book

 9. KLAČANSKÁ, Henrieta. Daňová disciplína subjektov pri výbere daní : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2019. 71 s.
  book

  book

 10. MADI, Anita. Daňová verzus hospodárska politika štátu : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2019. 79 s.
  book

  book