Search results

 1. KOLLÁROVÁ, Paulína. Štatistická analýza kvality vzdelania v štátoch Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2020. 68 s.
  book

  book

 2. MIZERA, Sebastián. Analýza východísk implementácie cieľa AGENDY 2030 o podpore udržateľného poľnohospodárstva v krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2020. 72 s.
  book

  book

 3. WICKLEIN, Oto. Slovensko pri plnení cieľa Agendy 2030 o ukončení chudoby : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2020. 60 s.
  book

  book

 4. SIPKOVÁ, Ľubica. Prehĺbenie polarizácie spoločnosti: analýza posunu v strednej časti rozdelení príjmov zamestnancov na Slovensku v rokoch 2005 až 2017. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 21.
  article

  article

 5. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera - SIPKO, Juraj. Assessing Housing Structure Similarities Across The EU Countries. - Registrovaný: Scopus. In Institutions and Economies. - Kuala Lumpur : University of Malaya. ISSN 2232-1349, 2020, vol. 12, no. 4, pp. 53-70 online. VEGA 2/0007/19, VEGA 1/0770/17, VEGA 2/0005/16.
  article

  article

 6. SIPKOVÁ, Ľubica. Prehĺbenie polarizácie spoločnosti. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 307-316 online.
  article

  article

 7. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera. Poskytované služby sociálnych zariadení v regiónoch Slovenskej republiky. In RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018. International Scientific Conference. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018 : Proceedings of the International Scientific Conference, 18th–19th October 2018, (Brno, Czech Republic). - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-658-6, s. 458-470 online. VEGA 1/0770/17.
  article

  article

 8. LABUDOVÁ, Viera - SIPKOVÁ, Ľubica. Cenová dostupnosť bývania v Európskej únii a na Slovensku. In RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018. International Scientific Conference. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018 : Proceedings of the International Scientific Conference, 18th–19th October 2018, (Brno, Czech Republic). - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-658-6, s. 352-361 online. VEGA 1/0770/17.
  article

  article

 9. KOLLÁR, Andrej. Analýza vývoja využitia obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov energie : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2019. 70 s.
  book

  book

 10. KOLENIČ, Matej. Analýza úrovne nerovností a ich vývoja v rámci krajín a medzi krajinami v zmysle cieľa 10 Agendy 2030 : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2019. 67 s.
  book

  book